Protestant vs. Zielonoświątkowcy [Wyjaśnienie różnic]

Jeśli chodzi o protestantyzm i pentekostalizm, jest więcej podobieństw niż różnic. Obaj wierzą w Trójcę i Biblię jako autorytatywne źródło nauk religijnych. Jednak kilka kluczowych punktów odróżnia te dwie grupy. Protestanci zazwyczaj kładą nacisk na osobistą interpretację Pisma Świętego i indywidualne zbawienie, podczas gdy zielonoświątkowcy skupiają się na dosłownej interpretacji Pisma Świętego i życiu pełnym Ducha.

Protestanci vs. Zielonoświątkowcy

wyróżniony obraz protestanci kontra zielonoświątkowcy

Wiele osób zna terminy „protestancki” i „zielonoświątkowy” i wie, że oba są związane z chrześcijaństwem. Jednak nie znają różnicy. Czy to są różne wyznania? Kościoły? Teologie? Czy są różne?

Viral Believer jest obsługiwany przez czytelników. Możemy zarabiać niewielką opłatę za polecane przez nas produkty bez dodatkowych opłat. Przeczytaj nasze informacje o partnerach

Wraz z prawosławiem i katolicyzmem protestantyzm jest jedną z trzech historycznych gałęzi wiary chrześcijańskiej. Przykładem jest pentekostalizm , ruch wywodzący się z tradycji protestanckiej XX wieku, który uważa mówienie językami za pierwszy dowód chrztu w Duchu Świętym po nawróceniu.

Czy istnieje wspólna historia pochodzenia protestantyzmu lub pentekostalizmu? Która denominacja jest największa w historii każdej tradycji? Czy protestanci i zielonoświątkowcy mają to samo zdanie na temat Boga, Chrystusa, Jezusa, Ducha Świętego i końca świata? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Zielonoświątkowcy i protestanci: podobieństwa i różnice

Na początku XX wieku w Ameryce narodził się ruch zielonoświątkowy. Byli członkami kościołów protestanckich i wyznawali doktryny protestanckie.

Ich wierzenia i praktyki nie kwestionował bezpośrednio żadnego z kluczowych założeń tradycji protestanckiej o znaczeniu łaski, wiary i Jezusa Chrystusa.

Zielonoświątkowcy nie dążyli do usunięcia jakiejkolwiek podstawowej wiary protestanckiej, ale chcieli zaoferować wyjątkowe doświadczenie, a mianowicie mówienie językami. Wierzyli, że jest to dostępne dla wszystkich wierzących po ich nawróceniu do Chrystusa.

protestantyzmZielonoświątkowy
OriginXVI-wieczna Europa, Niemcy, zwłaszcza w okresie reform Marcina Lutra (16-1483).Odrodzenie ulicy Azusa w Los Angeles w 1906 roku było miejscem narodzin nowoczesnego wyrazu pentekostalizmu.
ZnaczenieŁacińskie słowo protestari jest rdzeniem słowa „protestant”, co oznacza „dawać świadectwo”.„Zielonoświątkowy” odnosi się do pierwszego dnia Pięćdziesiątnicy (Dz 2), kiedy to Duch Święty nawiedził pierwotny kościół w niezwykły sposób, który pozwolił wierzącym mówić nieznanymi językami.
InfluencerMarcin Luter, Jan Kalwin (Francja) (1509-1564), Ulrich Zwingli (Szwajcaria) (1484-1531).Na wczesne etapy tradycji znaczący wpływ wywarli Charles Parham (1873-1929) i William Seymour (1870-1922).
Znaczące pismo inne niż BibliaCredo Apostolskie i Credo Nicejskie. Pisma i kazania Marcina Lutra.Oświadczenie doktrynalne zgromadzeń dla Boga 16 podstawowych prawd
Jakie jest najwyższe wyznanie we współczesnej tradycji?Konwencja Południowych Baptystów , Zjednoczony Kościół Metodystyczny , Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki i Zgromadzenia BożeAssemblies Of God to największa denominacja zielonoświątkowa. Po nim następuje Kościół Boży w Chrystusie i Kościół Boży w (Cleveland, Tennessee).
Teologiczne, społeczne i światopoglądoweTeologicznie lub społecznie protestanci mogą być liberalni lub konserwatywni.Zielonoświątkowcy są przeważnie ewangeliczni i konserwatywni. Nigdy nie było większego liberalnego lub postępowego ruchu w największych tradycyjnych denominacjach, takich jak Zgromadzenia Boże.

Porównanie wierzeń zielonoświątkowych i protestanckich

protestantyzmZielonoświątkowy
PismoAutorytet Pisma Świętego jest znakiem rozpoznawczym tradycji protestanckiej. Protestanci od wieków wierzą w autorytet i natchnienie Pisma Świętego.Zielonoświątkowcy wierzą w natchnienie, autorytet i nieomylność Biblii.
DobryProtestanci wierzą, że Trójca jest jednym Bogiem, który istnieje w trzech osobach. Trzy osoby są w pełni boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty.Zielonoświątkowcy wierzą, że Trójca jest rzeczywista, a każdy jej członek jest w pełni boski. Tak zwani „zielonoświątkowcy jedności”, którzy nie wierzą w Trójcę, nie mają społeczności z kościołami trynitarnymi, takimi jak zgromadzenia Boga.
ChrześcijańskiJezus jest drugą osobą w Trójcy. Jest Bogiem w ludzkim ciele. Jest zarówno w 100% Bogiem, jak iw 100% człowiekiem. Jezus narodził się z dziewicy i wiódł bezgrzeszne życie. Umarł, aby zadośćuczynić za grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał fizycznie.Jezus jest drugą osobą w Trójcy. Jest Bogiem w ludzkim ciele. Jest zarówno w 100% Bogiem, jak iw 100% człowiekiem. Jezus narodził się z dziewicy i wiódł bezgrzeszne życie. Umarł, aby zadośćuczynić za grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał fizycznie.
ZbawienieProtestanci wierzą, że zbawienie jest tylko dzięki łasce i tylko dzięki wierze w Chrystusa. Możesz identyfikować się jako protestant, arminianin, kalwinista lub baptysta.Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. Podobnie jak Arminianie i zielonoświątkowcy, zielonoświątkowcy kładą nacisk na wolność ludzi w wyborze wiary lub pokuty.
ChrzestProtestanci na ogół wierzą, że chrzest jest sposobem identyfikacji osoby, która umarła i zmartwychwstała (Rzym. 6:3-5) oraz Chrystusa. Oznacza to również ich przyjęcie do wspólnoty kościelnej (Dz 2,38-47). Protestanci nie zgadzają się co do tego, kto (dzieci czy dorośli) powinien zostać ochrzczony i jak (pokropienie/zanurzenie).Zielonoświątkowcy wierzą w „chrzest wierzącego”, co oznacza, że ​​aby zostać ochrzczonym, trzeba być praktykującym chrześcijaninem. Niemowlakom nie wolno chrzcić. Chrzest oznacza, że ​​ktoś nawrócił się do Chrystusa i podąża za Nim.
KomuniaProtestanci na ogół wierzą, że Wieczerza Pańska była stałą praktyką, którą Chrystus rozpoczął przed śmiercią. Charakter chleba lub kielicha jest przedmiotem sporu wśród protestantów.Zielonoświątkowcy wierzą, że kielich i chleb są symbolami śmierci Chrystusa za grzechy i oczekują jego powrotu.
Duch ŚwiętyDuch Święty jest trzecim członkiem Trójcy. Jest całkowicie boski. Duch działa na rzecz zbawienia, które zamierzył Ojciec, a Syn zasłużył na zbawienie grzeszników. Daje wierzącym dary duchowe, które mogą wykorzystać dla dobra Kościoła.Zielonoświątkowcy wierzą, że Duch Święty jest boski i stosuje zbawienie Chrystusa. On także rozdaje dary duchowe. To nie jest prezbiterianizm. Zamiast tego wierzy, że wszyscy chrześcijanie powinni oczekiwać i zabiegać o drugi chrzest w Duchu Świętym.
Mówienie językamiNiektórzy protestanci są zielonoświątkowcami, podczas gdy inni nie. Protestanci niebędący zielonoświątkowcami mogą mówić językami.Zielonoświątkowcy wierzą, że wszystkie duchowe dary, nawet mówienie językami, można znaleźć dzisiaj. Pierwszym znakiem mówienia językami z innym językiem jest znak fizyczny.
UświęcenieWiększość protestantów uważa, że ​​uświęcenie jest współpracą między Bogiem a ludem. Niewielu protestantów wierzy, że można osiągnąć uświęcenie za życia. Jednak większość z tych, którzy w to wierzą, to zielonoświątkowcy.Uświęcenie można opisać jako akt oddzielenia od zła i oddania się Bogu. Zielonoświątkowcy mogą wierzyć w „perfekcjonizm”, który głosi, że wierzący mogą zostać oddzieleni od grzechu w tym życiu.
kościółJedna z kluczowych zasad protestantyzmu głosi, że Kościół składa się z tych, których Chrystus zbawił od grzechu.Ogólne przekonania zielonoświątkowców na temat Kościoła są takie same, jak w szerszej tradycji protestanckiej.
Boskie uzdrowienieProtestanci wierzą, że Bóg może uzdrawiać. Niektórzy protestanci nie wierzą, że odkupieńcze dzieło Chrystusa zapewnia uzdrowienie.Teologia zielonoświątkowa utrzymuje, że boskie uzdrowienie jest głównym założeniem. Jest integralną częścią ewangelii. Wszyscy wierzący mają prawo do otrzymania uzdrowienia z choroby poprzez zadośćuczynienie.
Powrót ChrystusaProtestanci wierzą w powtórne przyjście Chrystusa, które jest fundamentalną wiarą tradycji.Zielonoświątkowcy wierzą, że Chrystus powróci podczas Drugiego Przyjścia.
TysiącleciePoglądy milenijne, posttysiącletnie lub milenijne są powszechne w kościołach protestanckich.Zielonoświątkowcy są premilenialistami i wierzą, że 1,000-letnie panowanie Chrystusa jest dosłowne. Nastąpi to po pochwyceniu i siedmiu latach ucisku.
WyrokWiększość protestantów zgadza się, że wyrok śmierci jest nieunikniony dla każdego. Niektórzy ludzie wierzą, że piekło jest wiecznym stanem świadomej męki. Niektórzy wierzą, że piekło skończy się po pewnym okresie kary.Ostateczny werdykt jest pewny. Ci, którzy nie są w Chrystusie, zostaną skazani na piekło na wieczność. Na wieczność ci, którzy znajdują się w Chrystusie, będą w niebie.

Wnioski

obraz protestancki kontra pentekozalny

Podsumowując, istnieją kluczowe różnice między kościołami protestanckimi i zielonoświątkowymi. Protestanci na ogół mają bardziej formalne nabożeństwa, podczas gdy zielonoświątkowcy kładą nacisk na doświadczanie Ducha Świętego. Obydwa grupy mają wspólne przekonania, ale zielonoświątkowcy są bardziej wyraziści w swojej wierze. Protestanci mają również tendencję do bagatelizowania roli emocji i mówienia językami w uwielbieniu, podczas gdy zielonoświątkowcy uważają je za ważne. Ostatecznie obie grupy łączy wspólna wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

O autorze

Przewiń do góry