De geestelijke gave van het woord van wijsheid

Verspreid de liefde

Deze studie maakt deel uit van een uitgebreidere serie over de gaven van de Heilige Geest. Ik wilde je op de hoogte stellen van deze hele bron voordat ik aan de slag ging.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Het woord van wijsheid

Terwijl we doorgaan met onze studie van geestelijke gaven, ga ik in dezelfde volgorde als de apostel Paulus verder. Dus vandaag gaan we kijken naar wat het woord van wijsheid is?

De gaven van de Geest kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën. Deze categorieën zijn sprekende geschenken, onthullende geschenken en krachtgeschenken.

Het woord van wijsheid is een onthullend geschenk. Het woord wijsheid in zijn meest vereenvoudigde vorm betekent toegepaste kennis.

Een woord van wijsheid is dus een klein stukje van de toegepaste kennis van God. Dit is geen menselijke wijsheid of natuurlijke wijsheid, maar dit is wijsheid die uit geen andere bron komt dan dat God haar op bovennatuurlijke wijze openbaart.

Nu zijn er sommigen die leren dat het woord van wijsheid de toekomst onthult, maar ze verwarren de gave van profetie met een woord van wijsheid.

Dus in deze les ga ik jullie laten zien waar Jezus deze gave in werking stelde en waar de vroege kerk deze gave in werking stelde.

Hopelijk, als we klaar zijn, zullen we allebei een beter begrip hebben van wat het woord van wijsheid is en hoe het kan werken binnen de kerk van vandaag.

afbeelding van de ontvangst van de geestelijke gave van het woord van wijsheid

Wat is het woord van wijsheid en hoe werkt het?

Jezus gebruik van het woord van wijsheid.

In hoofdstuk 17 van het evangelie van Mattheüs vinden we een zeer ongebruikelijk verhaal over Jezus die werd gevraagd de tempelbelasting te betalen.

Jezus zegt tegen Petrus dat hij naar het meer moet gaan om een ​​lijn uit te werpen en vanaf de allereerste vis die hij vangt, zal hij een zilveren munt in zijn mond vinden.

Dit is een voorbeeld van waar Jezus de gave van het woord van wijsheid gebruikte. Het probleem was dat ze de tempelbelasting moesten betalen. De wetenschap was dat er een vis in dat meer was met een zilveren munt in zijn mond.

Dus de toegepaste kennis was om naar beneden te gaan en een lijn in het water te gooien en een zilveren munt uit de mond van de vis te halen.

Opnieuw in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, zien we dat Jezus zich voorbereidt op zijn triomfantelijke intocht.

Om de profetie te vervullen moet Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomen. Jezus vertelt zijn discipelen waar ze een ezel kunnen vinden en hij vertelt ze wat ze moeten zeggen als iemand vragen stelt.

Ook hier zien we dat er een probleem is dat moet worden opgelost, in dit geval is het die behoefte aan een ezel. De kennis hier is de locatie van de ezel. En het woord van wijsheid vertelt de discipelen wat ze moeten doen om de ezel te vinden en wat ze moeten zeggen als iemand erom vraagt.

afbeelding van het ontvangen van een woord van wijsheid van God

Het gebruik van het woord van wijsheid in de vroege kerk.

In het boek Handelingen hoofdstuk negen hebben we het voorbeeld van het woord van wijsheid dat aan een Ananias wordt gegeven. God zegt hem te gaan bidden voor een man genaamd Saul. Ananias kan niet geloven wat hij hoort. Het laatste wat hij hoorde, was dat Saul christenen had vermoord.

Wederom hebben we hier het probleem, de kennis en de toegepaste kennis. Saul had iemand nodig om voor hem te bidden. God wist dat Saul zich had bekeerd. De toegepaste kennis waren de instructies die aan Ananias werden gegeven.

In Handelingen hoofdstuk 10 hebben we een man genaamd Cornelius die een visioen van de Heer ontvangt. Dit visioen bevat een woord van wijsheid. Hem wordt verteld een man te laten komen die Petrus heet en die in Joppe woont met een man genaamd Simon de leerlooier.

Ook hier is kennis toegepast. Tegelijkertijd gebeurt dit; Petrus krijgt een visioen om de dingen die God heeft gemaakt niet rein en onrein te noemen.

Wanneer de mannen arriveren op zoek naar Petrus, begrijpt Petrus dat God het over de heidenen had.

Er zijn veel manieren waarop dit geschenk kan worden gebruikt. U kunt persoonlijk een woord van wijsheid ontvangen, dat van toepassing is op uw eigen leven. Je kunt een woord van wijsheid verkrijgen dat aan een ander gegeven moet worden. U kunt een woord van wijsheid krijgen dat bedoeld is om te worden gedeeld met uw plaatselijke gemeente.

Wat ik je aanmoedig om te doen, is ontspannen. Probeer geen enkel geschenk te forceren om te werken. Alle negen gaven van de Geest worden gegeven zoals de Heilige Geest wil, niet in onze rug en roeping.

Probeer de gave niet te hyperspiritualiseren. God spreekt niet in King James Engels, tenzij Hij natuurlijk tegen King James spreekt. Aangezien God niet in King James Engels spreekt, hoeft u dat ook niet te doen.

Wees gewoon jezelf en druk jezelf uit zoals je normaal zou doen. Als je het woord van wijsheid met iemand anders deelt en het is inderdaad God, dan zullen ze erkennen dat het God is zonder dat je het probeert te vergeestelijken.

Ik hoop dat deze les van het woord van wijsheid je een beter begrip van de geestelijke gave heeft gegeven.

Zoals ik in de vorige paragraaf al zei, probeer dit geschenk niet te forceren. Sta ervoor open dat God je een bovennatuurlijke toepassing van kennis geeft die je eerder niet had.

Boeken over het geestvervulde leven

nkjv, met geest gevulde levensbijbel, derde editie, rode lettereditie, comfort print koninkrijk toerusten door de kracht van het woord
NKJV, Spirit-Filled Life Bible, derde editie, Red Letter Edition, Comfort Print: Koninkrijk toerusten door de kracht van het woord

waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de geest die ontdekt hoe God vandaag spreekt en geneest
Waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de Geest: ontdekken hoe God vandaag spreekt en geneest

mensen van de geest
Mensen van de Geest

Scroll naar boven