De spirituele gave van het woord van kennis

Verspreid de liefde

Deze studie maakt deel uit van een uitgebreidere serie over de gaven van de Heilige Geest. Ik wilde je op de hoogte stellen van deze hele bron voordat ik aan de slag ging.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Stromend in het woord van kennis

Laten we vanmorgen eens kijken naar wat het woord van kennis is. Deze geestelijke gave is tegenwoordig waarschijnlijk een van de meest geoefende gaven in het lichaam van Christus.

Bij correct gebruik kan het een krachtig hulpmiddel zijn om aan te tonen dat God springlevend is en leeft in het leven van gewone mensen zoals jij en ik.

Bij misbruik kan het lijken op charlatanry en waarzeggerij.

Hoe krijg je een woord van kennis?

Ik krimp soms ineen bij het idee van mensen die rondrennen op zoek naar 'woorden van God'. Geloof me! God is een grote jongen. Als Hij een woord voor je heeft, is Hij meer dan in staat iemand naar je toe te sturen om je dat woord te geven. U hoeft niet te gaan "zoeken" naar een woord.

Ongeveer anderhalf jaar nadat ik door de pijn van echtscheiding ging, had ik een geval waarin ik niet weg kon komen van enkele 'woorden van God'.

Ik had geworsteld met de kwestie of ik ooit weer in de bediening zou gaan. Ik worstelde oprecht met de bijbelse tekst of ik al dan niet gediskwalificeerd was om meer in de bediening te zijn.

God had een mening over dit onderwerp en liet het me weten. Bij drie verschillende gelegenheden in drie verschillende kerken, met drie verschillende mensen, die allemaal mij of mijn geschiedenis niet kenden, kreeg ik een woord van kennis over mijn verleden en dat God nog niet klaar met mij was en dat ik zou terugkeren naar pastorale bediening.

Dus, mijn vrienden, God is meer dan in staat om een ​​woord tot u te brengen als Hij iets te zeggen heeft. Je hoeft niet achter woorden van God aan te gaan.

Wat is de spirituele gave van kennis?

In een notendop, het woord van kennis is een geschenk dat door God is gegeven, waarbij enige kennis aan u wordt geopenbaard die u alleen kende door openbaring en zonder voorafgaande kennis.

Er zijn veel voorbeelden van het woord van kennis in de Bijbel. Jezus gebruikte het bij vele gelegenheden, evenals de apostelen.

Ik ga u slechts een paar voorbeelden geven waar zowel Jezus als de apostelen deze gave gebruikten en u dan enig inzicht geven dat ik persoonlijk door de jaren heen heb geleerd hoe u deze gave kunt gebruiken, zowel bij evangelisatie als bij het opbouwen van uw plaatselijke kerkfamilie.

Voorbeelden van Jezus die deze gave gebruikt.

Een van de beroemdste voorbeelden van Jezus die de gave van het woord van kennis gebruikt, is het verhaal van Jezus die de vrouw bij de bron ontmoette in Johannes 4.

Jezus zit bij een bron en een Samaritaanse vrouw komt naar de bron. Jezus knoopt een gesprek met haar aan. Ze praten een paar minuten en dan zegt Jezus tegen haar dat ze haar man moet halen. Ze zegt tegen hem dat ze geen man heeft.

Jezus gaat dan verder met het gebruik van de gave van het woord van kennis en openbaart haar dat Hij weet dat ze vijf mannen heeft gehad en dat de man met wie ze nu was niet eens haar man was.

Dit is een uitstekend voorbeeld van deze gave in werking. Jezus had de vrouw nooit ontmoet, had geen idee van haar achtergrond of levensstijl, maar toch openbaarde God aan Hem kennis die Hij voorheen niet had.

Een ander beroemd voorbeeld van Jezus die de gave van het woord van kennis gebruikt, is bij het laatste avondmaal. Jezus, toen ze allemaal samen aan tafel zaten, informeert iedereen dat een van hen Hem gaat verraden.

Natuurlijk zijn ze allemaal geschrokken, wat aantoont dat dit niet iets was dat ze hadden verwacht. Dan zegt Jezus dat degene die hem zal verraden degene is aan wie Hij het in wijn gedrenkte brood zal doorgeven. Hij geeft dat brood aan Judas.

Dit is een ander voorbeeld van kennis over een feit dat op een bepaald moment wordt onthuld.

Nu wil ik dat jullie allemaal onthouden dat hoewel Jezus volledig God was en is, Hij ervoor koos om de krachten van de Godheid op te geven om in menselijke vorm te komen. Hij gebruikte en demonstreerde de gaven van de Heilige Geest die bij Zijn doop op Hem neerdaalden.

Bij het onderzoeken van deze voorbeelden willen we niet in de val trappen door alleen maar te denken dat dit alleen Jezus was die God was. Ja, Jezus was God, maar op dit moment was Hij de mensenzoon en opereerde hij als een mens.

Voorbeelden van het woord van kennis in de Bijbel.

In Handelingen 5 hebben we het verhaal van Ananias en Saffira. Dit echtpaar had gezien hoe mensen geschenken aan de apostelen brachten en erkenning kregen voor hun vrijgevigheid. Ananias en Saffira besloten een stuk grond voor een bepaald bedrag te verkopen, maar vertelden de mensen dat ze het voor een lager bedrag hadden verkocht, waardoor ze dachten dat ze de hele opbrengst van de verkoop aan de bediening van de apostelen gaven.

God wist echter voor hoeveel ze het pand hadden verkocht, en Hij vertelde het aan Petrus. Peter vroeg toen aan Ananias of hij het pand had verkocht voor het bedrag dat Ananias had gezegd, en Ananias loog en zei ja.

Nou, je kent de rest van het verhaal. Ananias viel dood neer, ze haalden hem eruit, toen kwam Saffira en vertelde dezelfde leugen, en ook zij werd anderhalve meter onder de grond geplant met haar man. Petrus ontving van de Heilige Geest de kennis die Hij niet had uit een natuurlijke bron. Het was bovennatuurlijke kennis.

Het andere voorbeeld is het voorbeeld dat ik gebruikte met de gave van het woord van wijsheid. Vaak gaan deze twee geschenken hand in hand. Het is het voorbeeld in Handelingen 10 waar Cornelius werd verteld om Petrus te laten komen. Hij kreeg de kennis van waar Peter was.

Niet alleen dat, maar Petrus kreeg het visioen om hem voor te bereiden om naar het huis van Cornelius te gaan. Cornelius kreeg op natuurlijke wijze de kennis die hij voorheen niet had. Het werd hem op bovennatuurlijke wijze gegeven.

afbeelding van een persoon die een woord van kennis ontvangt

Hoe de gave van kennis te ontvangen.

De gave van het woord van kennis kan een krachtig hulpmiddel zijn bij evangelisatie.

Net zoals Jezus de geheimen sprak van de vrouw bij het verleden van de bron, zo kan het, als het liefdevol wordt gebruikt, gebruikt worden om de ogen te openen en mensen vandaag de dag ontvankelijker te maken voor wat je te zeggen hebt over het evangelie. Het heeft een manier om de natuurlijke barrières te slechten die mensen soms opwerpen als de evangelieboodschap wordt verteld.

Het kan ook een krachtig hulpmiddel zijn in de kerk van vandaag. Net als in mijn geval hielp het me om een ​​of andere waardeloze leer over de kwalificaties van ouderlingen en de schuld en onvergevingsgezindheid waarmee ik nog steeds te maken had met betrekking tot echtscheiding te overwinnen.

Als je de gave van het woord van kennis gebruikt, zorg er dan voor dat je in liefde handelt. Vaak stelt deze gave mensen bloot en maakt ze kwetsbaar.

Zoals met alle geschenken, zal ik benadrukken dat het niet jouw geschenk is. Het is een gave van de Heilige Geest. Hij gebruikt je voorlopig als een vat. Als zodanig is dit geschenk het meest authentiek en oprecht wanneer het voorzichtig wordt toegepast en zonder onnodige aandacht te trekken.

Als de Heilige Geest je kracht geeft, dan is deze gave beschikbaar om te gebruiken als de Heilige Geest leidt en leidt. Het is niet jouw geschenk; het is van hem.

Ik hoop dat je genoten hebt van deze les over de gave van het woord van kennis. Elke keer dat ik dit onderwerp bestudeer, leer ik iets nieuws.

Boek over het geestvervulde leven

nkjv, met geest gevulde levensbijbel, derde editie, rode lettereditie, comfort print koninkrijk toerusten door de kracht van het woord
NKJV, Spirit-Filled Life Bible, derde editie, Red Letter Edition, Comfort Print: Koninkrijk toerusten door de kracht van het woord

waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de geest die ontdekt hoe God vandaag spreekt en geneest
Waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de Geest: ontdekken hoe God vandaag spreekt en geneest

mensen van de geest
Mensen van de Geest

1 gedachte over “De geestelijke gave van het woord van kennis”

  1. God gebruikte jou om mij vandaag te zegenen. Aan God zij alle lof en glorie. God werd verheerlijkt - Jezus werd verhoogd - en ik werd gezegend. Leef voor altijd mijn vriend.

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven