Christendom 101: de gids voor nieuwe gelovigen om Jezus te volgen

Verspreid de liefde

Christendom 101

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

De drie ingrediënten om te leren Jezus te volgen

Het is 33 jaar geleden dat ik besloot Jezus te volgen. Door de jaren heen vergeet ik soms dat mensen de eerste stappen moeten leren om in hun christelijke wandel te stappen.

Dit boek is dus bedoeld om diegenen te helpen die in hun christelijke levenswandel beginnen en de basisprincipes van het geloof moeten leren.

Later werd het herzien zodat het gebruikt kon worden als primaire christelijke bijbelstudie en het wordt nu in veel landen over de hele wereld gebruikt. Het is waarschijnlijk niet alles wat je moet weten over het christendom, maar het bevat alles wat je nodig hebt om een ​​robuuste, levendige relatie met Jezus te beginnen en te ontwikkelen.

Het boek gaat niet over do's en don'ts. Het gaat over een relatie met God, Jezus, en Zijn volk, de kerk. Vanuit dat perspectief komt het.

Christendom 101

De eerste keer dat mensen christenen werden genoemd, was in Antiochië.

Handelingen 11: 26

26 Toen hij hem vond, bracht hij hem terug naar Antiochië. Beiden bleven daar een heel jaar bij de kerk en gaven les aan grote groepen mensen. (In Antiochië werden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd.)

Het woord christen betekent in het Grieks ‘volgeling van Christus’. Daar is dit boek dan ook op gericht. Het zal je leren hoe je een volgeling van Christus kunt zijn.

Toen ik mijn leven aan Jezus gaf en de beslissing nam om Hem te volgen, wist ik niets van de grondbeginselen van het christendom en het volgen van Jezus.

Ik ben opgegroeid in een gezin dat alleen op vakanties naar de kerk ging, en de kerk waar ze naar toe gingen was religieuzer dan wat dan ook. Alles wat ik leerde nadat ik een volgeling van Jezus was geworden, was nieuw voor mij.

Hoe ik een volgeling van Christus werd, was een proces van drie delen, hoewel ik me op dat moment niet bewust was van dat proces.

Vandaag zie ik het proces en ik ga mijn best doen om dat proces aan jou uit te leggen, zodat ook jij een volgeling van Jezus kunt worden.

Matthew 4: 19
19 Toen zei Hij tegen hen: "Volg mij, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken."

De eerste keer dat iemand werd gevraagd Jezus te volgen, was toen Jezus Simon Petrus en Andreas naderde en gewoon zei: "Volg mij." Hij deed hetzelfde met Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Wat voor hen gebeurde, was een reis van drie jaar om Jezus te leren kennen, Jezus hun hart te laten veranderen en door te gaan met de werken van Jezus.

Gids voor nieuwe gelovigen tot het christendom

Jezus leren kennen

Je kunt niet iemand volgen die je niet kent. Jezus volgen is meer dan alleen Hem najagen. Het betekent dat je in dezelfde voetsporen gaat treden en op dezelfde manier gaat leven als Hij.

Dit vereist een diepe persoonlijke kennis van wie Hij is en wat Hem doet denken en doen wat Hij doet. Er is een persoonlijke relatie met Hem nodig. Heb je die persoonlijke relatie niet, dan kun je naar de Vrede met God website die laat zien hoe je die relatie kunt beginnen.

Als je eenmaal die persoonlijke relatie met Jezus bent begonnen, kun je Hem individueel leren kennen.

Dat doe je door over Hem te lezen en met Hem te praten. Je leest over Hem in de evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het zijn vier verslagen van het leven van Jezus en bevatten alles wat je moet weten om te leren hoe Hij dacht en handelde.

Als je deze verslagen van Zijn leven begint te lezen, begin je te bidden en Jezus te vragen om Zijn hart en motieven te openbaren waarom Hij dacht en deed wat Hij deed.

Hij zal de Heilige Geest sturen om te verlichten wat u leest, zodat u niet alleen de feiten begrijpt, maar ook de redenen en motieven voor wat Hij deed.

Dit is belangrijk omdat het je naar het tweede ingrediënt leidt om een ​​volgeling van Jezus te worden.

veranderd van hart

Jezus je hart laten veranderen

Veel mensen maken de fout dat het christendom alleen maar gaat over het volgen van een geloofsbelijdenis, een reeks regels en voorschriften of oude tradities. Het is niet. Het gaat erom dat je Jezus, die in je leeft, laat veranderen wie je bent, hoe je denkt en de dingen die je motiveren. Het is een relatie die je van binnenuit verandert.

Denk er zo over na. Als je van de westkust van Amerika komt, praat je op een bepaalde manier. Je hebt een westers accent dat niemand hoort omdat iedereen praat zoals jij.

Als je echter naar het diepe zuiden van de VS verhuist, praat iedereen ineens grappig. Voor jou spreken ze met een accent, maar voor hen ben jij degene met een accent.

Na verloop van tijd en rondhangen met je nieuwe vrienden, begint de manier waarop je praat te veranderen en na verloop van tijd past je manier van praten en denken zich aan je nieuwe omgeving aan.

Je hebt een accent als je teruggaat naar de westkust om familie of vrienden te bezoeken. Je bent veranderd.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met Jezus, alleen is deze op een meer persoonlijk en intiem niveau.

Wanneer je je relatie met Jezus begint, verhuis je van het ene land naar het andere. Je gaat van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht.

Als je tijd met Jezus doorbrengt, begin je te veranderen. Je neemt Zijn waarden, Zijn prioriteiten, Zijn manier van denken aan. Je begint te handelen en te praten zoals Hij.

Het enige verschil is dat het niet alleen maar taal is; het verandert wie je van binnen bent, want nu is Hij het die door jou heen leeft.

Wij hebben controle over dit proces. We kunnen tot Hem naderen en ons door Hem laten veranderen, of we kunnen verder weg gaan en niet luisteren naar die stille, zachte stem in ons hart.

Als je een volgeling van Jezus wilt worden, dan moet je besluiten om door te gaan en je over te geven aan Zijn leiding in je leven en de veranderingen die Hij wil aanbrengen. Het is niet altijd leuk of comfortabel, maar uiteindelijk geeft het voldoening.

werken van Jezus

Doorgaan met de werken van Jezus

Het christelijk geloof is niet alleen een reeks mentale disciplines of overtuigingen. Het is een levensstijl van het doen van de werken die Jezus deed.

Alleen Jezus kennen, maar niet wandelen zoals Jezus wandelde, is onvolledig. Bij het volgen van Jezus moet iemand bereid zijn om de dingen te doen die de persoon die hij volgt doet of heeft gedaan.

Dit bestaat uit het doen van de fysieke handelingen die Jezus deed, zoals je leven geven voor je vrienden en medeleven hebben met de armen en degenen die gevangen zitten in zonde.

Het betekent ook dat je bereid bent om ook op bovennatuurlijke manieren door Hem te worden gebruikt.

John 14: 12-13
Het verhoorde gebed
12 Voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe ook doen; en grotere werken dan deze zal hij doen, omdat ik naar mijn Vader ga. 13 En wat u ook vraagt ​​in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt zal worden in de Zoon.

Het belangrijkste werk dat een volgeling van Jezus kan doen, is een ander naar een persoonlijke relatie met Jezus leiden en hen leren hoe ze Jezus kunnen volgen.

Dat is echter niet het enige bovennatuurlijke werk dat we kunnen doen. Het doel van de volgeling van Jezus is om als zijn Meester te zijn. Dat betekent dat we God moeten toestaan ​​ons te gebruiken om mensen ook bovennatuurlijk aan te raken.

Er is een balans. We moeten de fysieke werken doen en moeten openstaan ​​om Jezus bovennatuurlijke werken door ons te laten doen.

Laatste gedachten over het zijn van een volgeling van Jezus

Christendom 101 uitgelichte afbeelding

Tot slot wil ik u aanmoedigen dat dit proces niet chronologisch is. Het is progressief.

Je hoeft niet alles te weten wat er over Jezus te weten valt voordat je Jezus je hart laat veranderen, en je hoeft niet een veranderd hart te hebben voordat je de werken van Jezus gaat doen.

In plaats daarvan heb ik ontdekt, terwijl ik Jezus deze 33 jaar volg, dat deze dingen progressief zijn. Ik leer iets over Jezus, en het verandert mijn hart, zoals het mijn hart verandert, dan begin ik te handelen en me te gedragen op manieren die meer op Jezus lijken, en ik breng in de praktijk wat ik heb geleerd en de verandering die heeft plaatsgevonden.

Dan ga ik door naar iets anders. Ik leer iets nieuws over Jezus en het proces begint helemaal opnieuw.

Dus, mijn geliefde broeders en zusters, ik hoop dat dit eerste hoofdstuk je heeft geholpen te weten hoe je een volgeling van Jezus kunt worden en dat het je op het pad heeft gebracht naar een leven dat rijk is aan zegeningen die niet kunnen worden ingeperkt.

Boeken voor spirituele groei

groei kent geen grenzen het geheim van de christen voor een dieper spiritueel leven
Groei kent geen grenzen: het geheim van een christen voor een dieper geestelijk leven

het beoefenen van spirituele basisdisciplines volg Gods blauwdruk voor het leven
Het beoefenen van spirituele basisdisciplines: volg Gods blauwdruk om te leven

leven als een christen de reis studieserie
Leven als een christen: The Journey Study Series

Scroll naar boven