Hoe u uw spirituele gaven kunt gebruiken

Verspreid de liefde

Principes om te gebruiken bij het werken in de gaven van de geest

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

De gaven van de Geest worden gegeven zodat de kerk is toegerust om haar missie op aarde te volbrengen.

Er zijn verschillende gaven die zowel aan individuen als aan de kerk als geheel worden gegeven.

Ze zijn allemaal gegeven vanwege wat Christus volbracht aan het kruis en de genade van God die op aarde is uitgestort.

Er zijn 3 verschillende soorten gaven die God heeft gegeven in het Nieuwe Testament.

De lijsten zijn te vinden in Romeinen 12, Efeziërs 4 en 1 Korintiërs 12 en 14.

De gaven die in Romeinen 12 en Efeziërs 4 worden genoemd, zijn geen ‘gaven van de Geest’. Romeinen 12 zijn geschenken van de Vader die aan elke gelovige bij redding worden gegeven. Deze geschenken zijn motiverend van aard. Zij zijn wat ons motiveert om te doen wat we doen. De gaven die in Efeziërs 4 worden genoemd, zijn gaven die door Christus zijn gegeven voor het leiderschap van de kerk.

Alleen in de passage van 1 Korintiërs worden de gaven gedefinieerd als ‘gaven van de Geest’.

Dit artikel gaat over de gaven van de Geest die in 1 Korintiërs 12 worden genoemd.

Laat me het gebruik van de geschenken kort samenvatten.

Hoe u uw spirituele gaven kunt gebruiken

9 lessen over het gebruik van geestelijke gaven

#1 De geschenken zijn voor christenen

Je kunt pas een cadeau krijgen als je het hebt ontvangen.

U kunt pas met geestelijke gaven werken als u geestelijk levend bent geworden.

Dat gebeurt als je opnieuw geboren wordt. (Johannes 3:5)

Deze gaven zijn bedoeld om God te verheerlijken, om het lichaam op te bouwen, om de verlorenen te redden, om menselijke behoeften te dienen. De gaven zijn de instrumenten die God ons geeft om bovennatuurlijke getuigen te zijn van de opstanding van Jezus.

De gaven zijn bedoeld om te bloeien onder degenen die in de Geest zijn gedoopt. De doop met de Geest dompelt een persoon onder in nieuwe dimensies van intimiteit met God en bekrachtiging om Zijn getuigen te zijn.

#2 De gaven zijn bedoeld om te worden gebruikt om Zijn volk op te bouwen en hen in staat te stellen de wereld te dienen.

Er zijn geen grote geschenken en kleine geschenken. Er zijn geen glamoureuze geschenken meer en minder glamoureuze geschenken. Het is niet de bedoeling dat ze van ons grotere christelijke supersterren maken.

Ze zijn bedoeld om ons effectievere dienaren te maken.

Sommige mensen hebben de neiging om de gave van het verrichten van wonderen of gaven van genezingen te verheerlijken, maar de waarheid is dat de enige reden waarom we gaven krijgen is om de boodschap van het evangelie van Jezus geloofwaardig te maken met tekenen die erop volgen.

Ze wijzen naar Jezus, niet naar ons.

# 3 De geschenken moeten worden bediend en gemotiveerd door liefde.

De geschenken mogen nooit worden gescheiden van liefde.

Paulus vertelde ons in 1 Korintiërs 14:1 om "de weg van de liefde te volgen en gretig naar geestelijke gaven te verlangen".

Hij plaatste de beroemde passage over liefde precies in het midden van het hele gedeelte over geestelijke gaven in 1 Korintiërs.

1 Corinthians 13: 1

Als ik alle talen van de aarde en van de engelen zou kunnen spreken, maar niet van anderen zou houden, zou ik alleen maar een luide gong of een rinkelend cimbaal zijn. 2 Als ik de gave van profetie had, en als ik al Gods geheime plannen begreep en alle kennis bezat, en als ik zo'n geloof had dat ik bergen kon verzetten, maar niet van anderen hield, zou ik niets zijn. 3 Als ik alles wat ik heb aan de armen zou geven en zelfs mijn lichaam zou offeren, zou ik erover kunnen opscheppen; 1 maar als ik niet van anderen hield, zou ik niets gewonnen hebben.

# 4 Het hebben van een spirituele gave maakt je geen spiritueel persoon.

Veel mensen stellen het hebben van een geestelijke gave gelijk aan een soort verdienste.

Geestelijke gaven zijn gaven van genade, geen werken of verworvenheden.

De gaven hebben vaak weinig met spiritualiteit te maken. Ze hebben te maken met het werk van de Heer gedaan krijgen.

Als God de ezel van Bileam zal gebruiken, dan zal Hij iedereen gebruiken. (Numeri 22:23)

Ik heb mensen gekend die echte gaven van de Geest in werking hebben gehad, maar die afvallig waren in hun leven en karakter.

Eenmaal gegeven, zijn de geschenken onherroepelijk. Ze kunnen nog steeds functioneren.

De gaven moeten niet worden verward met spiritualiteit, dus we moeten mensen niet achtervolgen omdat ze gaven hebben.

#5 We groeien en ontwikkelen ons in onze gaven.

Sommige mensen geloven dat als een geschenk van God komt, het perfect zal zijn.

Jezus zei echter dat als we trouw zijn in de kleine dingen, Hij ons meer zal geven.

Het geschenk is misschien perfect, maar ons gebruik ervan moet misschien worden ontwikkeld.

We groeien en ontwikkelen ons in ons gebruik van de gaven.

# 6 De geschenken zijn niet van ons.

We moeten niet bezitterig worden van geestelijke gaven. Ze zijn van Hem om te verspreiden en van Hem om te hanteren. Wij zijn slechts het gewillige vat.

Wij hebben geen cadeaus. Wij zijn niet degenen die het gebruik ervan bepalen. We kunnen ervoor zorgen dat ze netjes en in orde worden gedaan, maar wij zijn niet degene die ze bezitten.

Op zijn best zijn we gewoon een trouwe rentmeester van het geschenk.

#7 Er is verantwoordelijkheid betrokken bij het gebruik van spirituele gaven.

Profetische woorden zijn onderworpen aan andere profetische mensen.

Tongen zijn bedoeld om alleen te worden geïnterpreteerd of gebeden.

Genezingen moeten worden bevestigd.

Er is verantwoordelijkheid in het gebruik van geestelijke gaven.

Er is geen echte blijvende functie van een geschenk, tenzij het door andere gelovigen is bekrachtigd.

Daarom moeten we elkaar aanmoedigen en bevestigen.

#8 De uitoefening van de gaven van de Geest komt voort uit een combinatie van verlangen, gebed en behoefte.

Je moet er eerst naar verlangen om door God gebruikt te worden met geestelijke gaven.

Dan moet je Hem zoeken voor Zijn bekrachtiging en een intimiteit met Hem ontwikkelen, zodat je gevoelig bent voor de leiding van de Heilige Geest, aangezien die leiding meestal zacht, persoonlijk en uniek is.

Nadat je jezelf hebt voorbereid, moet je rekening houden met de behoeften om je heen.

God is op zoek naar mensen die stoutmoedig genoeg zijn om Zijn gaven te gebruiken die Hij hun heeft gegeven om te voorzien in de behoeften van een gebroken en gekwetste wereld.

#9 Geestelijke gaven zijn primair bedoeld voor de markt, niet voor de kerkdienst.

Kijk eens goed naar het boek Handelingen. U zult zien dat de meeste gaven van de Geest niet in een kerkdienst zijn gebeurd. Ze gebeurden terwijl de mensen zich onder de mensen van de wereld bevonden.

De gaven van de Geest zijn bedoeld als hulpmiddelen die ons in staat stellen om te getuigen.

Sommigen gaan ervan uit dat wanneer we naar een dienst komen, de Heilige Geest beperkt is tot het werken in die dienst.

Als de kerk de rest van de week uiteen is gevallen, denken sommigen dat de Geest inactief is, wachtend om te werken totdat we weer samenkomen.

hoe geestelijke gaven te gebruiken afbeelding

Maar de Geest wil elke dag van de week door heel Zijn lichaam werken.

Hij probeert Zijn volk tot heelheid te brengen.

Wij hebben — de kerk heeft — de gaven van de Geest nodig. We hebben - de kerk heeft nodig - mensen nodig die de gaven van de Geest mee de straat op nemen.

Boeken over het geestvervulde leven

nkjv, met geest gevulde levensbijbel, derde editie, rode lettereditie, comfort print koninkrijk toerusten door de kracht van het woord
NKJV, Spirit-Filled Life Bible, derde editie, Red Letter Edition, Comfort Print: Koninkrijk toerusten door de kracht van het woord

waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de geest die ontdekt hoe God vandaag spreekt en geneest
Waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de Geest: ontdekken hoe God vandaag spreekt en geneest

mensen van de geest
Mensen van de Geest

1 gedachte over “Hoe je je spirituele gaven kunt gebruiken”

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven