Clicky

Hoe te leren om van God te horen
Meteen naar de inhoud

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. Lees onze Affiliate Disclosure

Hoe te leren om van God te horen

Introductie

Jij en ik leven in een tijd waarin we de stem van God duidelijk moeten horen. Het zijn echt hachelijke tijden. Jezus zei dat Zijn schapen Zijn stem zouden horen. (Johannes 10:27) en dat de Heilige Geest ons in alle waarheid zou leiden. (Johannes 16:13)

Om de stem van de Heer duidelijk te horen, moet je een sfeer in je leven creëren waarin de Heilige Geest wordt verwelkomd. De Heilige Geest wordt gesymboliseerd als een zachte duif. Hoewel we weten dat de Heilige Geest altijd aanwezig is, zal Hij niet binnenvallen en u onderbreken. Hij communiceert alleen met ons wanneer hij wordt verwelkomd en uitgenodigd.

Je moet ook je luistervaardigheid aanscherpen. Je moet leren hoe je de stille zachte stem van de Heilige Geest kunt onderscheiden van alle andere concurrerende stemmen in je leven en in deze wereld. Dit moet een grote prioriteit zijn als je een leven gaat leiden dat door de Geest wordt geleid.

Ik geloof dat God wil dat elke christen Zijn stem hoort en Zijn wil voor hun leven kent. Om Hem dit te laten doen, moet er een duidelijke communicatielijn zijn. Hier zijn 4 principes die je kunt gebruiken om duidelijk van God te leren horen.

man met grijs T-shirt die op het bos staat

4 krachtige principes om u te helpen duidelijk van God te leren horen

#1 Blijf van de telefoon af

Je kunt geen roep van God aannemen als je met iemand of iets anders aan het praten bent. Je hart heeft geen wisselgesprek. Je moet jezelf concentreren op het luisteren en dat kun je niet doen als andere dingen je afleiden.

Emoties zoals angst, zorgen, angst en depressie kunnen je denken domineren en als je aan deze dingen denkt, kun je Zijn stille zachte stem niet horen. (2 Timoteüs 2:7)

Een andere afleiding die ons ervan weerhoudt de stem van de Heer te horen, is zelfzuchtige ambitie. Je hebt misschien een doener-persoonlijkheid en dat is prima. Je bent misschien het type dat graag doelen stelt en deze bereikt en dat is ook prima.

Maar als je gedachten worden gedomineerd door hoe je kunt slagen en alles wat je moet doen, dan zul je de stem van de Heer niet duidelijk kunnen horen. Je moet bereid zijn om je eigen succes af te leggen voor Zijn succes.

Een andere belangrijke afleiding om de stem van de Heer duidelijk te horen, is het najagen van plezier. Of het nu gaat om het plezier van materiële bezittingen of het plezier van lichamelijke genoegens, deze dingen zullen de stem van de Heilige Geest verdringen. Deze tijdelijke geneugten en gemakken duren slechts een seizoen, ze zijn niet eeuwig.

Dit kan het plezier van familie en vrienden omvatten. Het is niet slecht om te genieten van je familie en vrienden, God heeft ze je gegeven, maar als je op het punt komt dat je nauwelijks aan God denkt omdat je zo opgaat in je familie en vrienden, dan wordt het een belemmering om te horen de stem van God.

Een andere grote afleiding is escapisme. Als we zo in beslag worden genomen door boeken, films, games of muziek dat we ontsnappen aan ons leven en de problemen waarmee we worden geconfronteerd, dan kunnen we niets van God horen.

Wat het ook is, de Heilige Geest zal niet schreeuwen over het geschreeuw waarmee je je geest vult. Om je af te stemmen op de stem van de Heilige Geest, moet je al het afval en de rommel waarmee je Hem hebt vervangen, buiten beschouwing laten. Een van de manieren waarop je dat kunt doen, is door een aanbidder te worden.

#2 Word een aanbidder

Een van de beste methoden die ik heb gevonden om het rumoer van mijn diepste gedachten te verminderen en me op de Heer te concentreren, is door te aanbidden.

Aanbidding brengt je geest dichter bij God en richt je aandacht op God. Wanneer je dit doet, wordt je geest afgestemd op de Heilige Geest en word je gevoeliger voor de stem van de Heer.

Aanbidding is iets wat je doet, niet iets dat je moet overkomen. Aanbidding gebeurt niet alleen in de kerk. Het is niet iets dat pas gebeurt nadat je een groot wonder van God hebt ontvangen. Het gebeurt als een daad van uw wil.

Aanbidding richt zich op de grootsheid van God en wanneer je je op die grootheid concentreert, worden je gedachten, je geschreeuw, je afval dat je hebt gedacht in vergelijking heel klein en minuscuul.

Een paar geweldige voorbeelden van aanbidding die het kanaal zijn om de stem van God te horen, komen uit het Oude Testament. Toen God de Rode Zee spleet en de kinderen van Israël op het droge land overstaken, begon Mozes de eredienst te leiden.

Tijdens hun aanbiddingstijd daalde de Geest van God op de mensen neer en ze begonnen alle overwinningen te profeteren die God de mensen zou geven als ze het beloofde land binnengingen. (Exodus 15)

David was waarschijnlijk de grootste aanbidder in het Oude Testament. Toen hij geconfronteerd werd met zijn overspelige affaire met Bathseba, riep David tot God en vroeg God om de Heilige Geest niet van hem terug te trekken. (Psalm 51:10)

Dit gebeurde in de vorm van aanbidding. Hij wilde de zoete gemeenschap die hij met de Heilige Geest beleefde niet verliezen.

#3 Leer waarnemen in je geest

Ik denk dat de meeste mensen blijven hangen bij de term 'stem van de Heer'. Ze denken dat ze een hoorbare stem zullen horen. Ze denken dat het op de een of andere manier uit hun hoofd zal komen. Het komt niet uit ons hoofd, maar uit ons hart.

De stem van de Heer spreekt tot onze innerlijke mens, onze geestelijke mens. Als je God aanbidt, zul je merken dat het iets met je hart doet. Van binnen ben je gezegend.

Dit is het begin van spirituele waarneming. Naarmate je meer aanbidt en tijd doorbrengt in aanbidding met God, zul je je geestelijke oren ontwikkelen. Je zult de duwtjes en aanwijzingen van de Heer gaan waarnemen. Je begint Zijn gefluister tegen je geest te horen. (1 Korintiërs 2:9-10)

#4 Maak gebruik van je gebedstaal

In 1 Korintiërs hoofdstuk 14 en de verzen 2 en 4 spreekt Paulus over een van de dingen die gebeuren als je in tongen spreekt. Er staat dat je tot God spreekt. Dat is bidden.

Er staat ook dat als je dat doet, je jezelf opbouwt. Nu had Paulus het niet over jezelf trots of arrogant maken, maar over gesterkt worden. (Lees hier de Schriftgedeelten over kracht.)

Wanneer je in je gebedstaal bidt, ontwikkel je je vaardigheden om de Heilige Geest te horen, aangezien het de Heilige Geest is die door jou bidt.

Vaak heb ik begeleiding gekregen (lees hier meer Bijbelverzen voor begeleiding) van God na een tijd van bidden in mijn gebedstaal. Als je voor een dilemma of een beslissing staat, ga dan niet gewoon zitten en redeneren in je hart. Breng het naar God. Bid in de Geest over de situatie. Raak aan om met God te praten, van geest tot geest.

Laatste gedachten over leren van God te horen

De stem van de Heer kunnen horen is geen optie. Ik geloof niet dat God hard speelt om te vangen. Ik geloof dat Hij ons Zijn wil zo duidelijk mogelijk wil maken. We moeten gewoon leren de juiste telefoon op te pakken en te luisteren.

God spreekt op vele manieren. Hij spreekt door de Bijbel. Hij spreekt door de schepping. Hij spreekt door Zijn Geest. Deze methoden die Hij gebruikt, spreken elkaar nooit tegen.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om degenen te zijn die ‘oren hebben om te horen’. Jouw taak is om het geluid op de achtergrond uit te schakelen en het volume van je telefoon te hoog te zetten.

Verzadig uzelf met Gods Woord en herschik uw prioriteiten. Breng alle veranderingen in je levensstijl aan die je moet maken. Niets in het leven is belangrijker dan van God te horen.

Pastoor Hertog Taber
Pastoor Hertog Taber

Pastoor Hertog Taber

Alle artikelen zijn geschreven of beoordeeld door Pastor Duke Taber.
Pastor Duke Taber is een alumnus van Life Pacific-universiteit en Multnomah bijbelseminarie.
Sinds 1988 is hij pastoraal werker.
Tegenwoordig is hij de eigenaar en hoofdredacteur van drie succesvolle christelijke websites die zendelingen over de hele wereld ondersteunen.
Momenteel start hij een gloednieuwe kerk in Mesquite NV genaamd Mesquite Aanbiddingscentrum, een niet-confessionele, met de geest vervulde christelijke kerk in Mesquite Nevada.