Hoe werkt God in ons?

Verspreid de liefde

Introductie

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Phil. 4: 6

En ik ben er zeker van dat God, die het goede werk in u begon, zijn werk zal voortzetten totdat het eindelijk is voltooid op de dag dat Christus Jezus terugkeert.

Vanmorgen wil ik je alleen maar aanmoedigen. Ik begin een serie over het boek Filippenzen en het begint met een van mijn favoriete verzen.

Zo vaak krijgen we onze focus op hoeveel we voor God werken en het leidt ons af van de realiteit dat het God is die in ons werkt.

Laten we dus even de tijd nemen om te kijken naar hoe God in ons werkt en naar het feit dat Hij degene is die de belofte deed om dat in ons te doen.

Hoe werkt God in ons?

In vers 4 staat:

Phil 4: 4

Elke keer als ik aan je denk, dank ik mijn God.

Waarom dankt Paulus?

Paulus begint dit boek door de mensen van Filippi te vertellen dat hij dankbaar voor hen is. Hij gaat dan verder met het opsommen van enkele dingen waar hij dankbaar voor is.

Laten we eens naar die dingen kijken en dan zullen we beter zien wat voor soort dingen God in ons aan het werk is.

Phil. 4: 5

want jullie zijn mijn partners geweest in het verspreiden van het Goede Nieuws over Christus vanaf het moment dat je het voor het eerst hoorde tot nu toe.

Het eerste waar Paulus dankbaar voor is, is hun aandeel in het verspreiden van het goede nieuws over Jezus.

Hij heeft het niet over het verspreiden van religie of het verspreiden van een bepaald soort christendom, maar in plaats daarvan over het verspreiden van het "goede nieuws" over Jezus.

Vaak worden we afgeleid over wat we verondersteld worden te verspreiden. We verspreiden onze lievelingsdoctrines, onze soapbox-kwesties, of zelfs het nieuws over hoe zondig de wereld is.

Dit is niet waar ze met Paul over gingen samenwerken. Ze werkten samen met Paul om de oplossing voor de problemen van de mens te verspreiden. Ze verspreidden het goede nieuws van wat Jezus voor hen deed.

Dit is belangrijk, want als we niet het juiste nieuws verspreiden, krijgen we niet de juiste resultaten.

Ik geloof dat een van de grootste redenen waarom de kerk in een groot deel van onze samenleving irrelevant is geworden, is dat we niet het juiste nieuws verspreiden.

Onze focus lag op de prestaties van mensen in plaats van op het volbrachte werk van Jezus aan het kruis.

Ons nieuws moet goed nieuws zijn.

De kerk is niet bekrachtigd met goed nieuws omdat hen wordt geleerd dat ze niet "leven".

De kerk, en dan de wereld, moet geïnformeerd worden dat het niet gaat om leven, maar om wat Jezus deed. Als ze begrijpen wat Jezus deed, dan is dat goed nieuws, want niemand van ons kan "leven".

Dat is waar vers 6 om de hoek komt kijken. Merk op dat er staat dat dit werk progressief zal zijn tot de dag dat Jezus terugkeert.

Het is Zijn werk, niet het onze. Dat werk zal pas klaar zijn op de dag dat Jezus terugkomt.

Wanneer we eindelijk dat concept te pakken krijgen, krijgen ons christelijk leven en onze relatie met Jezus een heel nieuw licht.

We laten ons hoofd niet langer in schaamte hangen.

We proberen niet langer te presteren om God te behagen.

In plaats daarvan leven we in een relatie die leven brengt!

vrouw in zwarte jas die op groen grasveld staat en geloof in God uitdrukt

Deelgenoten van Genade

Phil 4: 7

Dus het is goed dat ik me voor jullie allemaal voel, want jullie hebben een speciaal plekje in mijn hart. U deelt met mij de bijzondere gunst van God, zowel in mijn gevangenschap als in het verdedigen en bevestigen van de waarheid van het Goede Nieuws.

In de NKJV-vertaling van dit vers staat dat zij met Paulus deel hadden aan de genade van God.

Dat is wat het betekent als er staat dat ze met Paulus de speciale gunst van God delen.

Paulus begreep en de gelovigen in Filippi ook dat ze allemaal de gunst van God hadden ontvangen. Ze hadden allemaal genade ontvangen.

Dit is belangrijk, want tenzij je begrijpt en weet dat God je genade heeft gegeven, zul je nooit accepteren dat Hij het is die het werk doet.

Als we proberen om Gods gunst te verdienen of te werken, zullen we die nooit ontvangen. Het zal altijd iets zijn wat we deden, niet iets wat Hij deed.

In dit geval was het in staat zijn om te leven door onrechtvaardig gevangen te zitten en te bevestigen dat de boodschap van genade waar is en dat het echt goed nieuws is.

In ons geval kan het zijn goede moeders en vaders te zijn, goede werknemers, of een goede getuige zijn in huis of op het werk.

In welke omstandigheid we ons ook bevinden, het betekent dat we door Gods gunst bekrachtigd zijn om dat te doen boven onze natuurlijke mogelijkheden.

Phil 4: 9

Ik bid dat je liefde steeds meer zal overstromen en dat je zult blijven groeien in kennis en begrip.

Ten slotte bidt Paulus dat hun liefde overstroomt. Liefde is een uitvloeiing van het ontvangen van genade.

Pas als we de onfeilbare liefde van God ervaren door Jezus en de genade die door Jezus aan het kruis werd geleverd, kunnen we echt liefhebben zoals God liefheeft.

We moeten die onfeilbare liefde ervaren voordat we haar kunnen weggeven.

Alleen wanneer we vrijelijk hebben ontvangen, kunnen we vrijelijk geven. (Matt. 10:8)

Paulus besluit zijn gedachten door hun te vertellen dat hij wilde dat ze zouden begrijpen wat er echt toe doet.

Het is deze uitstroom van liefde die er echt toe doet en dat wanneer we de liefde die de vader ons heeft getoond op anderen uitstorten, we dan en alleen dan, als bijproduct, een puur en onberispelijk leven zullen leiden en het zal glorie brengen Naar god.

God van alle genade afgebeelde afbeelding

Dus laat me je vanmorgen aanmoedigen.

Hij die het goede werk in u is begonnen, zal het getrouw voltooien.

Laat je behoefte los om het te laten gebeuren.

Laat het gebeuren.

Het gaat erom God het op Zijn manier te laten doen, op Zijn tijd en met de instrumenten die Hij verkiest te gebruiken om jou tot Zijn werk te maken, geschapen voor goede werken. (Ef. 2:10)

Zegeningen!

Pastoor Hertog

Boeken over spirituele groei

groei kent geen grenzen het geheim van de christen voor een dieper spiritueel leven
Groei kent geen grenzen: het geheim van een christen voor een dieper geestelijk leven

het beoefenen van spirituele basisdisciplines volg Gods blauwdruk voor het leven
Het beoefenen van spirituele basisdisciplines: volg Gods blauwdruk om te leven

leven als een christen de reis studieserie
Leven als een christen: The Journey Study Series

Scroll naar boven