De top 10 verzen waarvan mensen denken dat ze in de Bijbel staan, maar niet zijn

Verspreid de liefde

Wanneer ik onderzoek naar wat mensen zoeken aan de Bijbel, kom ik vaak vreemde dingen tegen. Een van de meest voorkomende van die dingen is dat mensen zoeken naar dingen die niet in de Bijbel staan.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Dus maakte ik een lijst van de top 10 uitspraken waar mensen naar zoeken die niet in de Bijbel staan. Hopelijk zal dit de lucht ophelderen over enkele van de aan de Bijbel toegeschreven citaten die niet de Bijbel zijn.

meisje dat bijbel leest

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Vers #10 "Spaar de roede, verwen het kind."

Dit vers is misschien een heel losse parafrase van Spreuken 13:24, maar spaar de roede en verwen het kind, dat staat niet in de Bijbel. Het was een 17e-eeuwse Britse dichter die de uitdrukking "spare the rod, bederf het kind" bedacht.

Vers #9 "Geld is de wortel van alle kwaad."

Dit is eigenlijk een verkeerde aanhaling van 1 Timoteüs 6:10 waar staat dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad. Het is niet geld, dat een levenloos object is, dat de wortel van alle kwaad is, maar iemands liefde voor geld die het probleem veroorzaakt. Er is een enorm verschil tussen de twee.

Vers #8 "Ook dit zal voorbijgaan."

Deze verraste me. Niet omdat het niet in de Bijbel staat, maar omdat mensen denken dat het zo is. Het lijkt afkomstig te zijn van de soefi's, een groep moslimmystici. Hoewel we weten dat er voor alles een tijd en een seizoen is en dat seizoenen veranderen, staat dit citaat dat aan de Bijbel wordt toegeschreven er gewoon niet in.

Vers #7 "Reinheid is naast godsvrucht."

Ik herinner me dat ik mijn grootmoeder dit keer op keer hoorde citeren. Ik denk dat ik een rommelig kind was. Het staat echter niet in de Bijbel. Het eerste nauwe gebruik van de uitdrukking lijkt te komen van Francis Bacon in 1605 en werd later herhaald door John Wesley als spreektaal in 1791.

Vers # 6 "Geld komt nu naar mij."

Welvaartsprediker Dr. Leroy Thompson bedacht deze zin in zijn seminars "Money cometh to me now". Het is ook gebruikt door Kenneth Copeland. Dit vers is nergens in de Bijbel te vinden.

Vers #5 "Ik ben gezegend en zeer begunstigd."

We hebben weer een vers dat niet echt in de Bijbel staat. Het kan een conglomeraat zijn van hoe Paulus zijn brieven aan de Romeinen en Korinthiërs zou beginnen en werd gebruikt door de engel Gabriël die tot Maria sprak, maar "Ik ben gezegend en zeer begunstigd" is geen echt bijbelvers.

Vers #4 "God beweegt zich op mysterieuze manieren."

Dit is iets wat christenen over de hele wereld tegen elkaar zeggen, maar het staat niet in de Bijbel. De uitdrukking God beweegt op mysterieuze manieren werd voor het eerst geschreven door William Cowper, een Britse dichter en hymnist. Het kan een losse parafrase zijn van Jesaja 55:8 waar Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten, maar het staat niet in de Bijbel. God beweegt zich op mysterieuze manieren, maar alleen naar de onwetenden of onwetenden.

Vers #3 "Alle dingen werken ten goede samen."

Dit is er een waar context koning is. Mensen die dit gezegde gebruiken, verwijzen naar Romeinen 8:28, maar schrappen de rest van het vers. Er staat dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben en naar Zijn doel geroepen zijn. Een persoon moet van God houden en moet door Hem geroepen worden voor Zijn doeleinden. Het is geen algemene verklaring dat alle dingen ten goede samenwerken.

Vers #2 "Trots komt voor een val."

Dit vers is een parafrase en verkorting van Spreuken 16:18 waar Salomo spreekt over de resultaten van trots in je leven. Dus misschien ben ik een beetje huiverig, maar omdat er zoveel verkeerd begrepen of verkeerd geciteerde Bijbelverzen zijn, heb ik besloten het in deze lijst op te nemen.

Vers #1 "God helpt degenen die zichzelf helpen"

Dit staat niet in de Bijbel. In feite is het in precies de tegenovergestelde geest waarin de Bijbel is geschreven. Dit citaat kwam van Algernon Sydney en werd later herhaald door Benjamin Franklin. Het klinkt misschien spiritueel en goed, maar dat is het ook niet. Het komt voort uit een geest van zelfafhankelijkheid en zelfvoorziening. Als we onszelf hebben geholpen, is het geen genadegave en komt het dus niet van God. God helpt de hulpelozen.

Aanbevolen studiebijbels

nlt, nieuwe geest gevuld leven bijbel koninkrijk toerusten door de kracht van het woord
NLT, New Spirit-Filled Life Bible: Koninkrijk toerusten door de kracht van het woord

niv, levenstoepassingsstudiebijbel, derde editie, rode lettereditie
NIV, Life Application Study Bible, derde editie, Red Letter Edition

nave's compacte actuele bijbel
Nave's compacte actuele bijbel

Scroll naar boven