Wat bedoelen mensen als ze zeggen dat ze de hele raad van God prediken?

Verspreid de liefde

In de 40 jaar dat ik in de bediening zit, heb ik veel slogans gehoord die mensen gebruiken zonder echt te begrijpen wat ze bedoelen. Het prediken of onderwijzen van de „hele raad van God” is een van die uitdrukkingen.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Dus besloot ik even de tijd te nemen om niet alleen door te nemen wat de apostel Paulus bedoelde met de zin in Handelingen 20:27, maar om me vervolgens te verdiepen in een aantal manieren waarop het tegenwoordig wordt gebruikt en dat niet is waar Paulus het over had.

Waar vind je de Schrift over de „hele raad van God”?

De "gehele raad van God" tekst is te vinden in Handelingen 20:27. Paulus staat op het punt om een ​​reis te beginnen waarvan hij weet dat die hem naar een Romeinse gevangeniscel zal leiden. Hij geeft de laatste instructies aan de ouderlingen in Efeze. Hij vertelt hen dat hij hen alles heeft gegeven wat hij weet. Hij heeft hun de „gehele raad van God” gegeven.

Laten we eens kijken Handelingen 20: 27 in een paar verschillende vertalingen.

KJV

Want ik heb niet nagelaten u alle raad van God te verkondigen.

NKJV

Want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen.

NLT

want ik deinsde er niet voor terug om alles te verkondigen wat God wil dat je weet.

NIV

Want ik heb niet geaarzeld om u de hele wil van God bekend te maken.

NASB

Want ik deinsde er niet voor terug om u het hele doel van God te verkondigen.

ESV

want ik deinsde er niet voor terug om u de hele raad van God te verkondigen.

Paulus schaamde zich niet voor het evangelie (Rom. 1:16) dat hij predikte. Hij deed dit om de kracht van de Geest van God te demonstreren en zijn woord te bevestigen met tekenen die erop volgden. (Marcus 16:20) Hij begon in Efeze en ontmoette een groep discipelen die alleen van het evangelie van bekering hadden gehoord. Hij deelde onmiddellijk met hen de belofte van de Vader, de Heilige Geest (Lucas 24:49), en de kerk in Efeze werd geboren. Later bracht hij een periode van 3 jaar door met het trainen en opvoeden van leiders die hen leerden wat hij "het mysterie van Zijn wil" noemde. (Ef. 1:9)

We weten door het boek van Paulus aan de Efeziërs dat we...

  • We zijn gekozen. (Ef 1:4)
  • We zijn geadopteerd (Ef. 1:5)
  • We zijn geaccepteerd (Ef. 1:6)

Hij gaat verder met te laten zien dat ieder mens een gelijke zondaar is. (Ef. 2:1-3) Er zijn geen grote zondaars en kleine zondaars. Gewoon zondaars. En we vallen allemaal in die categorie. Maar God liet ons niet zo achter. Hij voorzag ons van een manier om met Hem in orde te komen. En dit is waar Paulus het vuur begint te vatten voor het prediken van de hele raad van God.

Wat bedoelde Paulus toen hij de term „hele raad van God” gebruikte?

Het Griekse woord voor raad is Boule. Het betekent raad/advies of doel. Toen Paulus zei dat hij het verkondigen van de hele raad van God niet had geschuwd, zei hij dat Hij er niet voor terugdeinsde om hun het hele doel van God in Zijn aangelegenheden met de mensheid te verkondigen. Paulus had van Genesis naar het huidige moment in Handelingen gekeken en had hun Gods wil en doel in de wereld verkondigd.

Dat doel was de verlossing van de mensheid. De mens was een zondaar. Hij had een Redder nodig, want hij kon zichzelf niet redden, hoe hard hij ook probeerde. God zond Jezus om die verlosser te zijn en Jezus betaalde de prijs voor de zonde van de mens. Hij heeft de mens verlost. Het enige dat de mens hoeft te doen is geloven/vertrouwen in Jezus voor die redding en verlossing.

Voor Paulus was het hele doel van God om de mens te verlossen en Paulus zag dat het werd gedaan door de genade van God en niet door werken. (Ef 2:8-9) De mens hoefde het alleen maar door geloof te ontvangen. Jezus zei dat de mens wordt veroordeeld wegens ongeloof. (Johannes 3:18)

Dus de hele raad van God is de openbaring dat het Gods doel in deze wereld is om de mens te verlossen door genade door geloof, en niet door enige vorm van religieuze werken of offerande. Deze openbaring zorgde ervoor dat Paulus veel kritiek kreeg op deze boodschap. Elke religie en elke religieuze persoon in zijn wereld was tegen deze boodschap. Hun God of goden eisten een offer als betaling voor elke zegening. Paulus onderwees in strijd met de gangbare religieuze boodschap van die tijd.

Wat bedoelen sommige mensen als ze de uitdrukking "Volledige raad van God" gebruiken?

In de meer dan 40 jaar dat ik in de bediening ben, heb ik gemerkt dat het gebruikelijk is dat mensen deze passage gebruiken om hun eigen boodschap te rechtvaardigen. Het valt meestal in twee categorieën.

Wet versus Elegantie

Er zijn mensen die niet begrijpen dat het doel van de wet was om ons tot Christus te leiden. Het was onze leermeester. (Gal. 3:24-25) Het leerde ons dat we allemaal even zondaars zijn. Toch proberen veel mensen de wet te gebruiken voor een doel waarvoor ze niet is ontworpen. Ze gebruiken het om te proberen mensen te heiligen of op te ruimen. Ze proberen het te gebruiken om de zonde te bestrijden en mensen te motiveren om heilig te leven.

Daarom zullen ze zeggen dat ze de "hele raad van God" verkondigen omdat de wet deel uitmaakt van de Bijbel. Het is echter geen volledig gezichtspunt omdat het gericht is op werken.

Zonde versus Losbandigheid

Er zijn anderen die de term hele raad van God zullen gebruiken wanneer ze gefocust zijn op de zonden van anderen. Ze zullen erop wijzen dat de Bijbel heel duidelijk is over wat zonde is en wat niet. Ze geloven dat als ze hard zijn voor de zonde, ze in opstand komen tegen losbandigheid of het idee dat we kunnen doen wat we willen en zondigen tot een storm.

Dit is ook niet waar Paulus het over had. Nogmaals, ze kijken niet naar de hele openbaring die God aan Paulus gaf. Ze gebruiken maar één portie. Het is in feite niet de hele raad van het woord van God, want het hele doel van God is om mensen tot geloof in Christus en verlossing door de genade van God te leiden.

Hoe zorgen we ervoor dat we de hele raad van God prediken?

Om de hele raad van het woord van God te begrijpen, moet je Gods doel begrijpen. Je moet niet alleen het 'wat' begrijpen, maar je moet ook het 'waarom' begrijpen. Waarom is de wet gegeven? Waarom is zonde een zonde? Waarom kwam Jezus? Waarom verandert het kruis van Christus alles? Waarom geeft God genade aan zondaars? Waarom maakt God redding door geloof en niet door werken? Als u deze vragen kunt beantwoorden, weet u dat u de hele raad van God predikt.

Zegeningen!

Pastoor Hertog

Scroll naar boven