Bijbelteksten over vrede

Verspreid de liefde

Vrede, vrede, prachtige vrede

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Ik ken veel mensen in het leven die op zoek zijn naar vrede. Ofwel vrede met mensen met wie ze op gespannen voet staan, vrede vinden in hun hart in moeilijke tijden, of vrede sluiten met hun maker.

Deze bijbelverzen over vrede zullen je helpen die vrede te vinden waarnaar je op zoek bent.
We zijn allemaal moe van het streven en altijd op de een of andere manier in strijd moeten zijn met het leven. Ik heb ontdekt dat de belangrijkste manier om vrede te hebben, is door mijn hart en leven te laten regeren door de Vredevorst, Jezus Christus.

Hij is de ultieme auteur van deze bijbelverzen over vrede.

Bijbelteksten over vrede

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

17 Serene Bijbelteksten over Vrede

Bijbelteksten over gemoedsrust

Philippians 4: 6-8

6 Maak je nergens zorgen over; bid in plaats daarvan over alles. Vertel God wat je nodig hebt en bedank hem voor alles wat hij heeft gedaan. 7 Dan zul je Gods vrede ervaren, die alles wat we kunnen begrijpen te boven gaat. Zijn vrede zal uw hart en geest bewaken terwijl u in Christus Jezus leeft.
8 En nu, geliefde broeders en zusters, nog een laatste ding. Bevestig uw gedachten over wat waar is, en eervol, en juist, en puur, en lieflijk en bewonderenswaardig. Denk aan dingen die uitstekend zijn en prijzenswaardig zijn.

Jesaja 26: 3

3U zult in volmaakte vrede bewaren voor allen die op u vertrouwen, allen wiens gedachten op u gericht zijn!

Bijbelteksten over vrede sluiten

Matthew 5: 9

9 God zegent degenen die voor vrede werken, want zij zullen de kinderen van God worden genoemd.

James 3: 18

18 En degenen die vredestichters zijn, zullen zaden van vrede planten en een oogst van gerechtigheid oogsten.

Afbeelding van een man die het vredesteken maakt

Romans 12: 18

18 Doe alles wat je kunt om met iedereen in vrede te leven.

Hebreeën 12: 14

Een oproep om naar God te luisteren
14 Werk eraan om met iedereen in vrede te leven, en werk aan een heilig leven, want wie niet heilig zijn, zullen de Heer niet zien.

Bijbelteksten over de vrede van God

Afbeelding van een vredig meer

Handelingen 10: 36

36 Dit is de boodschap van het goede nieuws voor het volk van Israël: dat er vrede is met God door Jezus Christus, die de Heer van allen is.

Romans 5: 1

Geloof brengt vreugde
1 Daarom, omdat we door geloof in Gods ogen zijn rechtgezet, hebben we vrede met God vanwege wat Jezus Christus, onze Heer, voor ons heeft gedaan.

Galaten 6: 15-16

15 Het maakt niet uit of we besneden zijn of niet. Wat telt is of we zijn getransformeerd in een nieuwe schepping. 16 Moge Gods vrede en barmhartigheid zijn op allen die volgens dit beginsel leven; zij zijn het nieuwe volk van God.

Bijbelteksten over vreugde en vrede

Romans 15: 13

Ik bid dat God, de bron van hoop, je volledig zal vullen met vreugde en vrede omdat je op hem vertrouwt. Dan zul je overlopen van zelfverzekerde hoop door de kracht van de Heilige Geest.

Romans 14: 17

Want het Koninkrijk van God is niet een kwestie van wat we eten of drinken, maar van een leven van goedheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest.

Jesaja 55: 12

Je zult in vreugde en vrede leven. De bergen en heuvels zullen in gezang uitbarsten, en de bomen van het veld zullen in hun handen klappen!

Bijbelteksten over de God van vrede

1 Chronicles 23: 25

Want David zei: "De Heer, de God van Israël, heeft ons vrede gegeven, en hij zal altijd in Jeruzalem wonen.

Romans 16: 20

De God van vrede zal Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Moge de genade van onze Heer Jezus met u zijn.

beeld van een man die de vrede van God ervaart

1 Corinthians 14: 33

Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle samenkomsten van Gods heilige volk.

Philippians 4: 9

Blijf alles wat je van me hebt geleerd en ontvangen in de praktijk brengen - alles wat je van me hebt gehoord en me hebt zien doen. Dan zal de God van de vrede bij je zijn.

De Prins van de Vrede

Jesaja 9: 6

6 Want ons is een kind geboren,
een zoon is ons gegeven.
De regering zal op zijn schouders rusten.
En hij zal heten:
Wonderbare Raadsman, Machtige God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Laatste gedachten over vrede

Jezus Christus is de Vredevorst. Je kunt in vrede leven met alle mensen, en je kunt zelfs proberen vrede te vinden in je eigen hart, maar als je de Vredevorst niet persoonlijk kent, is het allemaal voor niets.

Jezus Zelf zei dat Hij de enige weg naar God was. Hij staat aan de deur van je hart en klopt, wachtend op jou om Hem uit te nodigen, zodat je echte vrede in je hart en met God kunt hebben.

Ik wil je aanmoedigen dat als je Jezus nooit oprecht hebt gevraagd om in je binnenste te komen wonen, je dat nu zou doen. Ik deed dat 33 jaar geleden, en hoewel het leven niet altijd gemakkelijk voor me is geweest, ben ik nooit alleen geweest, nooit in de steek gelaten en altijd geliefd.

Bijbelverzen over vrede uitgelichte afbeelding

Als je vrede met God wilt vinden, raad ik je aan om naar Vrede met God en leer hoe u ook de vrede van God kunt hebben die uw begrip te boven gaat.

Als je een probleem hebt waarbij je met iemand op gespannen voet staat. Ik wil je aanmoedigen om de eerste stap te zetten om vrede met die persoon te krijgen, zelfs als je daarvoor een stukje nederige taart moet eten.

God beloont de vredestichters, en Hij zal jou belonen.

Boeken over vrede

vrede voor elke dag (grote tekst leerzacht)
Vrede voor elke dag (Large Text Leathersoft)

ongehinderd betekenis en vrede vinden in een cultuur van beschuldigingen, schaamte en veroordeling
Ongeannuleerd: zin en vrede vinden in een cultuur van beschuldigingen, schaamte en veroordeling

diepe vrede rust vinden in een wereld van conflict en angst
Diepe vrede: rust vinden in een wereld van conflict en angst

Scroll naar boven