Bijbelteksten over hoop in moeilijke tijden

Verspreid de liefde

Hoe solide is uw hoop als u door moeilijke tijden gaat?

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Door de jaren heen heb ik veel mensen horen vragen: "Wat zegt de Bijbel over hoop hebben in moeilijke tijden?" Welnu, er zijn ongeveer 181 verzen die spreken over 'moeilijke tijden', een paar worden hieronder opgesomd. Over het algemeen staat er dat als je God in je leven accepteert, Hij een geheel nieuwe persoon van je zal maken en dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, tenminste voor ons menselijk begrip.  

Bijbelteksten over hoop in moeilijke tijden

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

God is almachtig, maar tegelijkertijd gaf Hij elk mens een eigen wil, zodat mensen een keuze hebben in de manier waarop ze willen leven. Met andere woorden, God gaf ons het recht om te kiezen tussen goed en kwaad. Dat lijkt misschien moeilijk te begrijpen, maar als je naar een situatie kijkt met de Heer in je hart, zul je merken dat je je zou moeten verheugen in je moeilijke tijden en zou moeten zoeken naar de Heer om in jouw specifieke situatie te stappen.

God is bereid om Zichzelf aan u te openbaren in moeilijke tijden, maar wanneer uw ogen weigeren naar God te kijken en gefocust blijven op het probleem, wordt het steeds moeilijker om Hem te zien en te horen. God zegt ons dat we onze ogen en ons hart op Hem moeten richten om ons te helpen die moeilijke tijden te overwinnen. (Geschriften zijn van NKJV)

bijbelverzen over hoop uitgelichte afbeelding

Bijbelteksten over in moeilijke tijden

Jesaja 41: 10 Vrees niet; want ik ben met u: wees niet ontzet, want ik ben uw God. ik zal je sterken; Ja, ik zal je helpen, ik zal je vasthouden met mijn rechtvaardige rechterhand.

Opmerking: God is de almachtige kracht; het is door Hem dat alle dingen worden gedaan; Hij is de planner van het universum; de wijsheid waar alle dingen vandaan komen; en de schepper van alle dingen. Om God echt te volgen, moeten we Hem dagelijks bidden en aanbidden en zijn speciale geboden onderhouden. God is altijd bij je; waarachtiger, vriendelijker en liefdevoller dan welke menselijke vader dan ook voor zijn kinderen zou kunnen zijn. Dus wees niet bang voor iets waarvan je voelt dat het tegen je opkomt, wend je gewoon tot God en bid voor Zijn bescherming, je zult merken dat alles plotseling vol licht zal zijn, net wanneer je het het meest nodig hebt.

1 Peter 5: 7 Werp al uw zorg op Hem; want Hij zorgt voor je.

Opmerking: God is altijd bij je en zal je nooit verlaten, maar je moet Hem "eerst" in je hart, je verstand en je geest dragen, evenals Zijn geboden houden.

John 16: 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zul je verdrukking hebben; maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.

Opmerking: God laat ons niet in de steek in moeilijke tijden. Als we maar bedenken dat de ultieme overwinning is behaald en dat we in de moeilijkste tijden aanspraak kunnen maken op vrede en vreugde.

Jeremiah 29: 11-13 Want ik ken de gedachten die ik over u denk, zegt de HEER, gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een toekomst en hoop te geven.  

Opmerking: Deze tekst vertelt ons dat God de toekomst kent en zich bewust is van al onze gedachten en behoeften en dat Zijn plannen voor jou altijd goed en vol hoop zijn.

Romans 8: 18 Want ik ben van mening dat het lijden van deze huidige tijd niet waardig is om te worden vergeleken met de heerlijkheid die in ons zal worden geopenbaard.

Opmerking: Niets in dit leven zal zelfs maar in de buurt komen van wat een ware gelovige in de hemel te wachten staat. God heeft je een grote schat beloofd, veel woningen en voor altijd levend in de genade van God, de liefde en het onderwijs van Jezus, en het onderwijs van de Heilige Geest die je de glorie van de Heilige Drie-eenheid geeft.

Philippians 4: 13  Ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft.

Opmerking: het enige wat u hoeft te doen is Jezus Christus als uw Heer en Verlosser te aanvaarden, te geloven dat Hij door God onze Vader uit de dood is opgewekt, en zijn wegen te volgen en u zult kracht, liefde en moed vinden waarvan u niet wist dat u die had .

James 1: 3 4-  …wetend dat de beproeving van uw geloof geduld voortbrengt. Maar laat geduld zijn volmaakte werk hebben, opdat u volmaakt en compleet zult zijn, zonder gebrek. 

Opmerking: Als je merkt dat je geloof op de proef wordt gesteld en God je misschien vertelt in plaats van te klagen over je problemen, moet je ze zien als kansen voor groei in je leven als christen. Zoek de passage in de Bijbel die de meeste beloning zou opleveren voor de situatie en bestudeer deze. Er is altijd een antwoord in de Bijbel als je weet waar je moet zoeken. God zal je daarbij helpen als je het maar vraagt.

Conclusie

Er zijn veel andere verzen in de Bijbel die laten zien hoe God altijd bij je zal zijn in moeilijke tijden of tijden van een verontrust hart. In elk boek van de Bijbel vind je de Schrift over hoeveel God om de mensheid geeft en hoe Hij ons beschermt en voor ons zorgt. Het belangrijkste in je leven vandaag is hoe je God aanbidt; Zijn geboden gehoorzamen en oprecht geloven dat Hij zijn zoon, Jezus Christus, uit de dood heeft opgewekt. Als je God aanbidt zoals Hij je vraagt, zul je merken dat de moeilijke tijden een beetje minder moeilijk lijken om onder ogen te zien en veel gemakkelijker om door te komen.

Als je God vraagt ​​om in je leven te komen, zul je merken dat veel dingen voor jou veranderen, omdat Gods liefde voor jou de manier verandert waarop jij je voelt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen die hoop en vrede in hun leven zoeken. Als God in je woont, kun je anderen van je beproevingen getuigen en hen helpen om tot de Heer te komen. Kijk altijd naar God voor de antwoorden in je leven, maak van de moeilijke tijden een tijd van vreugde dat je hulp van God ontvangt, wat een zeer moeilijke situatie zal maken die je kunt doorstaan. Je zult ook ontdekken dat je meer hebt geleerd over onze Vader God en hoeveel Hij echt van ieder van ons houdt.  

Een goddelijk leven leiden is niet gemakkelijk. Net als in de oudheid heb je mensen die niet geloven, ze zullen je bespotten en bespotten. Het is de moeite waard om trouw te blijven aan God en te blijven geloven in Jezus Christus, wat je zal helpen het paradijs in de eindtijd te zien. God heeft toegang tot de hemel beloofd aan elke persoon op deze planeet, maar degenen onder Satans slechte natuur verzetten zich nog steeds tegen Gods roeping. Hij beloofde dat zelfs in de eindtijd degenen die hem aanroepen gered kunnen worden.

hoop in moeilijke tijden afbeelding

Je moet in gedachten houden dat God het antwoord op alles is en dat Jezus Christus de manier is om die antwoorden te krijgen. Vraag gewoon om vergeving en laat Hem in je hart komen. Hij wandelt altijd met je mee, zowel in moeilijke tijden als in tijden van vreugde. Toen Jezus naar de hemel opsteeg, gaf Hij al Zijn volgelingen een deel van de Heilige Geest om met zich mee te dragen, om hen te helpen leren en betere christenen te worden. Gebruik deze Heilige Geest in je om je te helpen Gods leringen te begrijpen en wat Hij verwacht van de mensen die Hij schiep.

Als je merkt dat je je leven aan Jezus wilt geven, ga dan naar de Vrede met God van de.

Zegeningen voor jullie allemaal!

Boeken over hoop

het pleidooi voor hoop met vertrouwen en moed vooruit kijken
De zaak voor hoop: vooruitkijken met vertrouwen en moed

je komt door deze hoop en hulp voor je turbulente tijden
Je komt hier doorheen: hoop en hulp voor je turbulente tijden

de reden voor mijn hoop verlossing
De reden voor mijn hoop: verlossing

Scroll naar boven