Mooie Bijbelteksten over het huwelijk

Verspreid de liefde

Bijbels huwelijk eren

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Ik heb een tijdje geaarzeld over het plaatsen van een lijst met bijbelverzen over het huwelijk.

De vijand van mijn ziel heeft in mijn oor gefluisterd dat ik, aangezien ik eerder in een huwelijk heb gefaald, niets te bieden had aan mensen die getrouwd zijn of een huwelijk overwegen.

Dat is echter niet waar. Als er niets anders is, kan ik vanwege mijn mislukkingen iedereen een uniek perspectief geven met betrekking tot het huwelijk, omdat ik weet in welke dingen ik heb gefaald en eerlijk genoeg ben om die dingen onder ogen te zien en hopelijk anderen te helpen de fouten te vermijden die ik heb gemaakt.

Ik hoop ook echt dat God me op een dag de gunst zal geven en me in staat zal stellen mijn helper voor de rest van mijn leven te vinden. Misschien zal het delen van deze verzen over het huwelijk wat zaadjes in die richting planten. :)

Update 2014: God heeft me de gunst verleend. :)

bijbelverzen over huwelijk aanbevolen afbeelding

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Bijbelteksten om u te helpen uw huwelijk voor te bereiden en te versterken

Gen 2: 18-25

Toen zei de Here God: "Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper maken die precies bij hem past." 19 Dus de Here God vormde uit de grond alle wilde dieren en alle vogels in de lucht. Hij bracht ze naar de man om te zien hoe hij ze zou noemen, en de man koos voor elk een naam. 20 Hij gaf namen aan al het vee, alle vogels in de lucht en alle wilde dieren. Maar toch was er geen helper die precies bij hem paste.

21 Toen deed de Here God de man in een diepe slaap vallen. Terwijl de man sliep, nam de Here God een van de ribben van de man [d] en sloot de opening. 22 Toen maakte de Here God een vrouw uit de rib en bracht haar bij de man.

23 "Eindelijk!" riep de man uit. “Deze is been van mijn been, en vlees van mijn vlees! Ze zal 'vrouw' worden genoemd, omdat ze van 'man' is afgenomen.'

24 Dit verklaart waarom een ​​man zijn vader en moeder verlaat en zich aan zijn vrouw hecht, en de twee zijn verenigd tot één.

25 Nu waren de man en zijn vrouw allebei naakt, maar ze schaamden zich niet.

Prediker 9: 9

9 Leef gelukkig met de vrouw van wie je houdt tijdens alle zinloze levensdagen die God je onder de zon heeft gegeven. De vrouw die God je geeft is je beloning voor al je aardse zwoegen.

Psalm 127: 3

3 Kinderen zijn een geschenk van de Heer; ze zijn een beloning van hem.

1 Corinthians 7: 2-4

2 Maar omdat er zoveel seksuele immoraliteit is, moet elke man zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw haar eigen man. 3 De man moet de seksuele behoeften van zijn vrouw vervullen, en de vrouw moet de behoeften van haar man vervullen. 4 De vrouw geeft gezag over haar lichaam aan haar man, en de man geeft gezag over zijn lichaam aan zijn vrouw.

Romans 7: 2

2 Als een vrouw bijvoorbeeld trouwt, bindt de wet haar aan haar man zolang hij leeft. Maar als hij sterft, zijn de huwelijkswetten niet langer op haar van toepassing.

Hebreeën 13: 4

4 Geef het huwelijk eer en blijf elkaar trouw in het huwelijk. God zal zeker oordelen over mensen die immoreel zijn en overspel plegen.

2 Corinthians 6: 14-15

De tempel van de levende God

14 Werk niet samen met degenen die ongelovig zijn. Hoe kan rechtvaardigheid een partner zijn van goddeloosheid? Hoe kan licht leven met duisternis? 15 Welke harmonie kan er zijn tussen Christus en de duivel? Hoe kan een gelovige een partner zijn van een ongelovige?

Matthew 19: 6-10

6 Aangezien zij niet langer twee maar één zijn, laat niemand uit elkaar splijten wat God heeft samengevoegd.”

7 "Waarom zei Mozes dan in de wet dat een man zijn vrouw een schriftelijke kennisgeving van echtscheiding kon geven en haar weg kon sturen?" zij vroegen.

8 Jezus antwoordde: "Mozes stond echtscheiding alleen toe als een concessie aan uw harde hart, maar het was niet wat God oorspronkelijk had bedoeld. 9 En ik zeg u dit: wie van zijn vrouw scheidt en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij zijn vrouw ontrouw is geweest.”

10 Jezus' discipelen zeiden toen tegen hem: "Als dit het geval is, is het beter om niet te trouwen!"

1 Corinthians 7: 8-10

8 Dus zeg ik tegen degenen die niet getrouwd zijn en tegen weduwen: het is beter om ongehuwd te blijven, net als ik. 9 Maar als ze zichzelf niet kunnen beheersen, moeten ze gaan trouwen. Het is beter te trouwen dan te branden van lust. 10 Maar voor hen die getrouwd zijn, heb ik een gebod dat niet van mij komt, maar van de Heer. Een vrouw mag haar man niet verlaten.

afbeelding van een bruidegom

Verzen over het huwelijk voor mannen

Spreuken 18: 22

22 De man die een vrouw vindt, vindt een schat en ontvangt gunst van de Heer.

1 Corinthians 7: 16

16 Beseffen jullie vrouwen niet dat jullie echtgenoten door jullie gered kunnen worden? En beseffen u, echtgenoten, niet dat uw vrouwen door u gered kunnen worden?

Efeziërs 5: 25

25 Voor mannen betekent dit dat u uw vrouw moet liefhebben, zoals Christus de kerk heeft liefgehad. Hij gaf zijn leven voor haar

Efeziërs 5: 28

28 Op dezelfde manier behoren mannen van hun vrouw te houden zoals ze van hun eigen lichaam houden. Want een man die van zijn vrouw houdt, toont eigenlijk liefde voor zichzelf.

Kolossenzen 3: 19

19 Echtgenoten, heb uw vrouw lief en behandel ze nooit hardvochtig.

1 Peter 3: 7

Husbands

7 Op dezelfde manier moeten jullie echtgenoten eer bewijzen aan jullie vrouwen. Behandel uw vrouw met begrip als u samenwoont. Ze is misschien zwakker dan jij, maar ze is je gelijke partner in Gods geschenk van nieuw leven. Behandel haar zoals je zou moeten, zodat je gebeden niet worden gehinderd.

afbeelding van een bruid

Verzen over het huwelijk voor vrouwen

1 Corinthians 7: 16

16 Beseffen jullie vrouwen niet dat jullie echtgenoten door jullie gered kunnen worden? En beseffen u, echtgenoten, niet dat uw vrouwen door u gered kunnen worden?

Efeziërs 5: 22

22 Voor vrouwen betekent dit: onderwerp je aan je man als aan de Heer.

Efeziërs 5: 24

24 Zoals de kerk zich aan Christus onderwerpt, zo moeten jullie vrouwen zich in alles aan je man onderwerpen.

Kolossenzen 3: 18

Instructies voor christelijke huishoudens

18 Vrouwen, onderwerp u aan uw man, zoals het hoort voor wie de Heer toebehoren.

1 Peter 3: 1

Boeien

1 Op dezelfde manier moeten jullie echtgenotes het gezag van jullie echtgenoten aanvaarden. Dan, zelfs als sommigen weigeren het Goede Nieuws te gehoorzamen, zullen uw goddelijke levens zonder enige woorden tot hen spreken. Ze zullen worden gewonnen

Laatste gedachten over het huwelijk

Bijbelverzen over het huwelijk uitgelichte afbeelding

Ik hoop dat jullie allebei genoten hebben van en gegroeid zijn uit deze lijst met bijbelverzen die het heilige huwelijk verheffen.

Een paar jaar na het schrijven van dit artikel, vereerde God me met Zijn gunst en gaf me een geweldige vrouw.

Nu kan ik dezelfde teksten over het huwelijk in praktijk brengen die ik met u heb gedeeld.

Zegeningen!

Pastoor Hertog

Bekijk deze video vol Schriftteksten over het huwelijk

Boeken over het huwelijk

huwelijk na god stoutmoedig najagen van gods doel voor jullie leven samen
Het huwelijk na God: samen stoutmoedig najagen van Gods doel met je leven

verticaal huwelijk het enige geheim dat je huwelijk zal veranderen
Verticaal huwelijk: het enige geheim dat uw huwelijk zal veranderen

heilige huwelijksgeschenk editie
Heilige Huwelijksgeschenk Editie

Scroll naar boven