Wil je geïnspireerd worden? Lees deze bijbelteksten over bidden voor elkaar

Verspreid de liefde

Een van de meest essentiële aspecten van het christendom is het geloof in gebed. Bidden is een manier om met God te praten, en het is ook een manier om contact te maken met andere gelovigen.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

De Bijbel staat vol met verzen over gebed, en een van de belangrijkste dingen die christenen kunnen doen, is voor elkaar bidden. Gebed is een krachtig hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om contact met God te maken, en het is ook een manier om relaties met andere christenen op te bouwen. Hier zijn slechts een paar van de Bijbelverzen die spreken over bidden voor elkaar.

Wil je geïnspireerd worden? Lees deze bijbelteksten over bidden voor elkaar

Bijbelteksten over bidden voor elkaar

Belijd elkaar uw overtredingen en bid voor elkaar, dat u wordt genezen. Het effectieve, vurige gebed van een rechtvaardige heeft veel baat.

James 5: 16

Beken uw overtredingen aan elkaar. Dit lijkt misschien een vreemde instructie, maar het is eigenlijk heel verstandig. Als we onze zonden aan elkaar belijden, geven we toe dat we niet perfect zijn en elkaars hulp nodig hebben. We kunnen ook voor elkaar bidden, wat een krachtige manier is om met God in contact te komen. Het effectieve, vurige gebed van een rechtschapen man levert veel op, dus laten we samenwerken en voor elkaar bidden!

Om deze reden houden ook wij, sinds de dag dat we het hoorden, niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk begrip; 10 opdat u de Heer waardig wandelt, Hem volledig behaagt, vruchtbaar bent in elk goed werk en toenemend in de kennis van God; 11 gesterkt met alle macht, volgens Zijn heerlijke macht, voor alle geduld en lankmoedigheid met vreugde; 12 de Vader dankend die ons gekwalificeerd heeft om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht.

Colossians 1: 9-12

Een van de belangrijkste dingen die de Bijbel ons zegt te doen, is voor elkaar bidden. Er zijn veel redenen waarom we dit zouden moeten doen.

Ten eerste, als we voor iemand anders bidden, laat dat zien dat we van ze houden. Jezus zei dat als we Hem liefhebben, we Zijn geboden zullen gehoorzamen (Johannes 14:15).

Ten tweede verandert gebed de dingen. Het kan het hart veranderen van de persoon voor wie gebeden wordt, en het kan ook de omstandigheden veranderen.

Ten derde, als we voor iemand anders bidden, werken we samen met God in hun leven. We vragen Hem om hen te helpen en door ons te werken om Zijn wil in hun leven te doen.

Ten slotte is gebed krachtig. Het kan dingen bereiken die we nooit alleen zouden kunnen. Als we onze gebeden verenigen met die van andere gelovigen, worden ze nog krachtiger.

Welnu, neem voor uzelf zeven stieren en zeven rammen, ga naar Mijn dienaar Job, en offer voor uzelf een brandoffer; en mijn dienaar Job zal voor je bidden. Want ik zal hem aannemen, opdat ik niet met u handel naar uw dwaasheid; omdat je niet van Mij hebt gesproken wat juist is, zoals Mijn dienaar Job heeft gedaan.”

Job 42: 8

Dit is toevallig een van mijn favoriete passages in Job. De vrienden moesten toegeven dat ze slecht advies hadden gegeven. Job moest zijn pijn overwinnen door alle wrede dingen die zijn vrienden over hem zeiden en toch voor hen bidden. En uiteindelijk bracht dit geval Jobs genezing teweeg.

Bovendien, wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen de Heer zou zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal je de goede en de juiste weg leren.

1 Samuel 12: 23

Gebed is een krachtig instrument dat we kunnen gebruiken om elkaar op te bouwen en onze relaties met anderen te versterken. Als we voor elkaar bidden, vragen we God om hen te zegenen en te leiden in de richting die het beste voor hen is.

We moeten nooit stoppen met voor elkaar te bidden, zelfs als we het niet met ze eens zijn of niet met ze kunnen opschieten. Bidden is een manier om te laten zien dat we om anderen geven en het beste voor hen willen. God hoort onze gebeden en zal ze op Zijn eigen tijd en op Zijn eigen manier beantwoorden.

We moeten altijd bereid zijn anderen te vergeven, net zoals God ons heeft vergeven, en voor hen blijven bidden, ongeacht wat ze verkeerd hebben gedaan. Door voor anderen te bidden, bouwen we het Lichaam van Christus op en helpen we bij het tot stand brengen van genezing en verzoening.

Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus.

Galaten 6: 2

We zijn geroepen om elkaars lasten te dragen. Dat betekent voor elkaar bidden, elkaar steunen en er voor elkaar zijn. Als we dit doen, vervullen we de wet van Christus. Christus Zelf bad voor Zijn discipelen en gebood ons hetzelfde te doen. We moeten bidden voor onze vrienden, familieleden en zelfs vreemden. We hoeven niet te weten waarvoor we moeten bidden; de Heilige Geest zal ons helpen. Het enige wat we hoeven te doen is vragen.

man op zijn knieën biddend

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, 15 naar wie de hele familie in hemel en op aarde is genoemd, 16 dat Hij u zou geven, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, om met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

Galaten 3: 14-16

Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, omdat Hij degene is die ons zegent met elke geestelijke zegening in hemelse gewesten (Efeziërs 1:3). Een van de manieren waarop Hij ons zegent, is door voor anderen te bidden. We zien dit door de hele Bijbel heen, te beginnen met Abraham die bad voor Sodom en Gomorra (Genesis 18:23-33). God hoort en beantwoordt gebeden en gebruikt het om Zijn doelen in de wereld te bereiken.

Ik heb God op verbazingwekkende manieren zien werken door gebed. Ik heb Hem de lichamen en harten van mensen zien genezen, situaties zien veranderen, huwelijken zien redden en meer. Ik weet dat Hij hetzelfde voor iedereen kan doen als ze maar willen bidden. Ik weet ook dat God gebeden hoort en beantwoordt volgens Zijn wil, wat altijd goed voor ons is.

Vergeef de ongerechtigheid van dit volk, ik bid, naar de grootheid van Uw barmhartigheid, net zoals U dit volk hebt vergeven, van Egypte tot nu toe.”

Nummers 14: 19

De Israëlieten waren een koppig volk. Ze waren God voortdurend aan het testen en ongehoorzaam aan Hem. Maar ook al waren ze onwaardig, God bleef hun barmhartigheid betonen. Hij stuurde profeten om hen te waarschuwen en Zijn Zoon om hen te redden. En toen ze eindelijk berouw hadden, vergaf God hun ongerechtigheid. We moeten voor elkaar bidden met hetzelfde mededogen als God voor ons heeft. We zijn misschien niet volmaakt, maar Gods genade is voldoende voor ons allemaal.

Conclusie

oude vrouw die met gevouwen handen bidt

Kortom, de Bijbel staat vol met verzen over het belang van bidden voor elkaar. Als christenen zijn we geroepen om voor elkaar te bidden en elkaar te steunen in ons geloof. Als we voor anderen bidden, kunnen we ze liefde en mededogen tonen en kunnen we zien dat ze dichter bij God komen.

Laten we ons allemaal inzetten om vaker voor elkaar te bidden, en laten we toezien hoe God ons gebruikt om de wereld ten goede te veranderen.

Boeken over gebed

het verdiepen van je gebedsleven benader God met vrijmoedigheid
Je gebedsleven verdiepen: benader God met vrijmoedigheid

gevaarlijke gebeden omdat het volgen van Jezus nooit veilig was
Gevaarlijke gebeden: omdat het nooit veilig was om Jezus te volgen

voor amen de kracht van een eenvoudig gebed
Voor Amen: de kracht van een eenvoudig gebed

Scroll naar boven