4 manieren waarop u uw leven kunt verrijken door bijbelse meditatie te beoefenen

Verspreid de liefde

In onze samenleving van magnetronvoedsel, powerdrankjes en instant downloads van films en liedjes, lijken we de fijne kunst van het stoppen en mediteren over dingen te hebben verloren. Het is allemaal instant bevrediging.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Door dit te doen, verliezen we enkele krachtige principes in het christelijk leven die op geen enkele andere manier bereikt kunnen worden.

Een van die dingen waar we de focus op hebben verloren, is bijbelse meditatie.

Als ik het nu heb over bijbelse meditatie, moet ik iets duidelijk maken. Ik heb het niet over het soort meditatie dat door de oosterse mystiek wordt onderwezen.

Bijbelse meditatie maakt je geest niet van alles leeg, maar is juist het tegenovergestelde. Het vult je geest met iets.

De apostel Paulus sprak over meditatie in het boek Filippenzen.

FILIPPENZEN 4:8

TOT SLOT, BROEDERS, WAT ER WAAR IS, WAT NObel ZIJN, WAT JUIST ZIJN, WAT ZIJN PUUR, WAT PRACHTIG IS, WAT GOED IS, ALS ER EEN ENIGE DEUGD IS OVER DEZE DINGEN.

De definitie van bijbelse meditatie

Het woord dat in deze passage voor mediteren wordt gebruikt, is het Griekse woord Logizomai wat betekent overwegen, in aanmerking nemen, wegen, mediteren over, veronderstellen, achten, oordelen. We halen ons woord logica en logisch eruit.

In het Hebreeuws is een van de gebruikte woorden het woord Siyach wat betekent mijmeren, mediteren, studeren of nadenken.

Mediteren is dus niet onszelf leegmaken van alle gedachten en ideeën, maar ons in plaats daarvan vullen met specifieke gedachten en ideeën.

Het is meer dan iets logisch redeneren; het is repeteren en een mentaal beeld maken van waar we aan denken.

Voordat je gaat zeggen dat dit te moeilijk voor je is, laat me dit eenvoudig maken. U mediteert allemaal.

We hebben allemaal wel eens aan een bepaald ding teruggedacht en afgespeeld wat er in onze gedachten is gebeurd. We doen dit meestal wanneer ons iets negatiefs of pijnlijks overkomt.

Ik herinner me een geval in mijn eigen leven waarin zich een situatie voordeed die een zeer dierbare en kostbare relatie met mij verbrak. Ik oefende het keer op keer in mijn gedachten om erachter te komen hoe ik dingen beter had kunnen doen, waar ik fouten maakte en in alle eerlijkheid waar ze de verkeerde waren.

Dit is meditatie, alleen niet in een goede of gezonde zin.

Waar moeten we onze meditatie op richten?

Mediteren over goede dingen

De Bijbel geeft ons 3 voorbeelden van waar we onze meditatie op moeten richten. De eerste heb ik je al aan het begin van dit artikel gegeven. Paulus zegt dat we onze aandacht moeten richten op de dingen in het leven die positief en verheffend zijn.

Hoewel ik geen fan ben van de leer van positieve biecht, geloof ik dat waar we de hele tijd bij stilstaan, onze acties en perspectieven zal beïnvloeden.

Als we stilstaan ​​bij pijnlijke en negatieve dingen, zullen we negatief reageren op de uitdagingen van het leven. We zullen in die uitdagingen een negatieve connotatie lezen die ons ertoe zal brengen te handelen op manieren die niet gezond of productief zijn.

Het tegenovergestelde is ook waar.

Als we stilstaan ​​bij het positieve, de goede dingen in het leven, de dingen die opbeurend zijn, en als we problemen tegenkomen, zullen we die problemen bekijken door lenzen die het goede erin zien, er een oplossing voor vinden en niet verder gaan met een negatieve mindset.

Het is dus essentieel voor het leven van een christelijke gelovige om te mediteren over de goede dingen in het leven.

Mediteren op het woord van God

Een andere manier waarop de Bijbel ons leert te mediteren, is door over de Schriften te mediteren.

In Psalm 1 moedigt David ons aan om over Gods woord te mediteren.

PSALM 1:1-31

Gezegend is de man
Wie wandelt niet in de raad van de goddelozen,
Noch staat op het pad van zondaars,
Noch zit in de zetel van de minachtende;
2 Maar zijn lust is in de wet van de Heer,
En in Zijn wet mediteert hij dag en nacht.
3 Hij zal zijn als een boom
Geplant door de rivieren van water,
Die zijn vrucht voortbrengt op zijn tijd,
Wiens blad ook niet zal verwelken;
En wat hij ook doet, het zal voorspoedig zijn.

In dit geval, wanneer we mediteren over het woord van God, blijven we stilstaan ​​of overpeinzen we het. Het is meer dan er alleen een Schriftstudie over doen. Het betekent dat we een mentaal beeld maken van hoe het eruit ziet.

Als ik een voorbeeld uit de landbouw mag gebruiken, we kauwen erop zoals een koe herkauwt.

Onlangs zijn mijn vrouw en ik met een paar vrienden gaan eten.

Ze deden er alles aan om een ​​heerlijke en goed doordachte maaltijd te bereiden die in elk restaurant als gastronomisch zou zijn beschouwd. Het was heerlijk.

Hoe beschamend zou het zijn geweest om die maaltijd te hebben genomen en in de magnetron te hebben gegooid of in een blender te hebben gedaan om het gemakkelijk in te nemen. Het hele doel van de maaltijd was veel meer dan alleen het verstrekken van voeding. Het moest worden geproefd en genoten.

Hetzelfde geldt als we mediteren over de Schriften. Het is niet genoeg om door hen gevoed te worden.

Bijbelse meditatie is het proces waarbij we genieten van het voeden van onze ziel. Het doel is om God en Zijn woord te proeven, te kauwen en ervan te genieten.

Mediteren op God zelf

De derde bijbelse meditatiemethode is om op God Zelf te mediteren.

Psalm 63: 6

Als ik me U op mijn bed herinner,
Ik mediteer op U in de nachtwachten.

Geestvervulde christenen zijn mensen die in de tegenwoordigheid van God geloven en leven. Voor ons is God niet alleen een theorie of een concept, maar Hij is een levende realiteit in ons leven. We hebben een persoonlijke relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Door deze relatie kunnen we rechtstreeks op God mediteren. We kunnen genieten van zijn aanwezigheid.

Zoals Andrew Murray zei, moeten we oefenen om in Zijn aanwezigheid te blijven. Direct op God mediteren is mediteren op Zijn aanwezigheid.

Er zijn vele malen dat ik de aanwezigheid van God om me heen zal voelen. Op dezelfde manier dat ik Zijn aanwezigheid voel wanneer ik aanbid, zal ik Zijn aanwezigheid voelen wanneer ik mediteer. Ik zal me op die aanwezigheid concentreren en mijn ziel toestaan ​​stil te worden en te luisteren.

Net zoals de oude hymneschrijver Charles Austin Miles schreef in 1912

IK KOM ALLEEN NAAR DE TUIN

TERWIJL DE DAUW NOG OP DE ROZEN IS

EN DE STEM DIE IK HOORT OP MIJN OOR VALT

DE ZOON VAN GOD ONTHULT.

EN HIJ WANDELT MET MIJ,

EN HIJ Praat MET MIJ,

EN HIJ VERTELT MIJ IK BEN VAN ZIJN EIGEN;

EN DE VREUGDE DIE WE DELEN ALS WE DAAR VERBLIJVEN,

GEEN ANDER HEEFT HET OOIT GEWEEST.

Dit is mediteren op de aanwezigheid van God alleen.

De voordelen van bijbelse meditatie

Overvloed

Het eerste voordeel van bijbelse meditatie is te vinden in Psalm 1.

Merk op dat in de passage hierboven staat wat er zal gebeuren als je mediteert op het woord van God.

Het is een beeld van overvloed.

Er staat dat je geplant zult worden, verfrist met water, vrucht zult dragen, groene bladeren zult hebben en voorspoed zult hebben. Dit is een prachtig beeld van overvloed.

Wijsheid en begrip

In Psalm 49:3 zegt David dit.

Mijn mond zal wijsheid spreken,
En de meditatie van mijn hart zal inzicht geven.

Als we mediteren over de dingen van God, ontvangen we wijsheid en begrip.

Vele malen in ons leven worden we geconfronteerd met dilemma's en problemen waar we geen antwoord op hebben.

Er zijn vele keren in mijn leven geweest dat ik geen oplossing voor een probleem had. Het is tijdens dit soort tijden dat er antwoorden zijn gekomen door bijbelse meditatie.

Ik zal nadenken over de Schriften of de goedheid van God, en een gedachte die veel slimmer is dan al mijn gedachten komt in mijn gedachten, en ik weet dat het wijsheid en begrip is dat God me heeft gegeven.

In het boek Jakobus vinden we deze tekst.

JAKOBUS 1:5

Als iemand van u wijsheid mist, laat hij het dan aan God vragen, die aan allen vrijgevig en zonder smaad geeft, en het zal hem gegeven worden.

Ik geloof dat God wil dat we in Zijn wijsheid kunnen wandelen. Hij zal het royaal geven. Een van de manieren waarop Hij het geeft is door middel van meditatie.

Kracht en comfort

Opnieuw spreekt David over de voordelen van meditatie in Psalm 119.

49 Denk aan het woord aan Uw dienaar,
Waarop U mij hebt doen hopen.
50 Dit is mijn troost in mijn ellende,
Want Uw woord heeft mij leven gegeven.
51 De hoogmoedigen bespotten mij,
Toch wijk ik niet af van Uw wet.
52 Ik dacht aan Uw oordelen van vroeger, o Heer,
En heb mezelf getroost.

Als je stilstaat bij de beloften van God, als je je Zijn beloften aan jou herinnert, word je zowel gesterkt als getroost.

Er was een tijd in mijn leven dat ik een belofte van God kreeg om terug te keren naar de bediening. Die belofte kwam op veel verschillende manieren en ik wist dat het van God kwam. Het duurde 8 jaar voordat die belofte werd waargemaakt.

Een van de manieren waarop ik gesterkt en getroost zou worden als ik 185 afwijzingsbrieven ontving van kerken die mij niet als voorganger wilden, was door te mediteren over de beloften die ik van de Heer had ontvangen.

2-weg communicatie van God

Zo vaak verwachten we in ons christelijk leven niet dat God tot ons terugspreekt. We zenden onze gebeden uit, ploeteren gehoorzaam voort, maar we stoppen niet om te luisteren of God terug spreekt of niet.

God heeft onze persoonlijke relatie met Hem opgezet omdat Hij met Zijn volk wilde communiceren. Bijbelse meditatie opent een enorme deur naar God die terugspreekt. Hij doet dit soms door ons openbaring te geven door Zijn woord.

Terwijl we op Zijn woord mediteren, springt het soms naar ons toe, en we weten in ons hart dat het voor ons bedoeld is.

Andere keren krijgen we wat ik geïnspireerd inzicht noem. Dat is wanneer we stilstaan ​​in de tegenwoordigheid van de Heer of bij enkele van zijn wonderbaarlijke werken en plotseling krijgen we een inspiratie om iets te doen waar we nooit eerder aan hadden gedacht.

Dat overkwam mij iets meer dan drie jaar geleden.

Ik bracht tijd door met mediteren op de Heer en het idee om de artikelen die ik aan het schrijven was voor mijn plaatselijke krant te gebruiken en ze op internet te publiceren, kwam bij me op.

Vijf jaar later en miljoenen lezers later, 155 Facebook-fans, enzovoort, zie je het resultaat van dat ene geïnspireerde inzicht.

Ten slotte spreekt Hij soms terug door een geestelijke gave.

We mediteren misschien over goede dingen, Zijn woord, of brengen gewoon tijd door in Zijn aanwezigheid, en we zullen een beeld of een woord krijgen dat vanuit onze ziel opwelt. Opnieuw communiceert God terug.

Dit is me vaker overkomen dan ik kan tellen. Meestal is het gewoon persoonlijk en heeft het geen wereldschokkende gevolgen. Andere keren was het heel diep.

Waarschijnlijk de meest aangrijpende ervaring die ik hiermee heb gehad, was kort nadat ik door een scheiding ging. Ik was extreem depressief en het leek alsof mijn leven en dromen voorbij waren. Ik had het gevoel dat het beter zou zijn dat mijn leven zou eindigen.

Ik reed toen een vrachtwagen voor de kost en ik herinner me deze ervaring alsof het gisteren was.

Ik reed langs, en ik dacht aan wat een puinhoop mijn leven was. Te midden van die weliswaar negatieve meditatie, sprak God tot mijn hart.

Hij zei: "Hoeveel hou ik van je?" Ik moest aan God toegeven dat Hij onvoorwaardelijk van me hield. Hij zei toen: "Waarom haat je wat ik liefheb?" Ik stond versteld.

Toen vroeg Hij: "Hoeveel accepteer ik je?" Opnieuw moest ik toegeven dat ik in de geliefde was aangenomen.” Hij vroeg het toen. "Waarom verwerp je wat ik heb geaccepteerd?".

Dit was de vonk die mijn richting veranderde, en ik liet mijn woede jegens God en mezelf los over wat er in mijn leven was gebeurd met echtscheiding.

Dus vandaag zou ik je willen aanmoedigen om de verloren kunst van bijbelse meditatie te heroveren. Begin tijd te nemen om te mediteren over de goede dingen in je leven, over het woord van God, en om te mediteren op God zelf en Zijn aanwezigheid in je leven.

Ik denk dat als je dat doet, je zult ontdekken dat de voordelen van bijbelse meditatie veel belangrijker zijn dan alleen deze vier hoofdpunten.

Boeken over het geestvervulde leven

nkjv, met geest gevulde levensbijbel, derde editie, rode lettereditie, comfort print koninkrijk toerusten door de kracht van het woord
NKJV, Spirit-Filled Life Bible, derde editie, Red Letter Edition, Comfort Print: Koninkrijk toerusten door de kracht van het woord

waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de geest die ontdekt hoe God vandaag spreekt en geneest
Waarom ik nog steeds verrast ben door de kracht van de Geest: ontdekken hoe God vandaag spreekt en geneest

mensen van de geest
Mensen van de Geest

Scroll naar boven