Beste studiebijbels voor serieuze studenten van het woord van God

Verspreid de liefde

Ik gaf mijn leven aan Jezus op 18 november 1979. Ik was alleen, in mijn slaapkamer, en kon niet slapen omdat ik eerder op de avond een groep christenen had ontmoet die baden alsof er iemand aan de andere kant luisterde.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Tot die tijd had ik nog nooit iemand ontmoet die geloofde dat God luisterde.

Kort daarna kreeg ik van een mooi christelijk echtpaar mijn eerste studiebijbel.

Dat simpele geschenk vormde de basis voor een prachtige reis die nu bijna 38 jaar heeft geduurd. Ik heb in die jaren veel studiebijbels gehad, die me allemaal hebben geholpen om mij op te leiden en te ontwikkelen tot de leraar en communicator van Gods waarheden die ik nu ben.

Ik ben niet in staat om voor ieder van jullie je eerste studiebijbel te kopen, maar ik kan je op zijn minst enkele persoonlijke aanbevelingen geven die je zullen helpen je reis te beginnen om de Schriften te leren en te begrijpen hoe je de Bijbel op je leven en dat van anderen kunt toepassen, dus jij ook kan een werkman zijn die het woord der waarheid recht verdeelt. (2 Timothy 2: 15)

De beste studiebijbels die ik je aanbeveel

De beste studiebijbel – Keuze van de redactie

De met de geest vervulde studiebijbel

Ik heb de Spirit-Filled Life Study Bible gekozen als de keuze van de redactie om twee eenvoudige redenen. Elk van deze genoemde studiebijbels is geweldig voor wat ze doen. De Spirit-Filled Life Study Bible is naar mijn mening echter de meest complete van alle Study Bibles. Het heeft een juiste balans tussen alle kenmerken die een persoon in een studiebijbel nodig heeft.

Ten tweede kan het worden gebruikt door een nieuwe gelovige of iemand die net de Bijbel begint te bestuderen, en door een theologiestudent of predikant. Het was inderdaad ontworpen om de beste studiebijbel voor elke christen te zijn.

Ik gebruik de mijne nu al meer dan 25 jaar en het is nog steeds mijn belangrijkste studiebijbel.
Hier is een video van iemand die het ook de beste studiebijbel heeft genoemd. Luister naar wat hij te zeggen heeft.

NKJV, Spirit-Filled Life Bible, derde editie, Red Letter Edition, Comfort Print: Koninkrijk toerusten door de kracht van het woord

Ontmoet de kracht van God in Zijn Woord naast door de geest geleid commentaar.

De favoriete studiebijbel van charismatische en pinksterchristenen wereldwijd!

Kenmerken

 • 41 Bijbelse thema's uitgelicht.
 • Meer dan 550 belangrijke termen gedefinieerd.
 • Tabellen voor praktische toepassing bij elk bijbelboek.
 • Gedetailleerde boekintroducties.
 • Vers voor vers studie aantekeningen.
 • 50 artikelen van gerespecteerde voorgangers, leraren en kerkleiders in de kerk vandaag!

De moderne studiebijbel

De Bijbel heeft de titel van 's werelds best verkochte boek, ooit. Bovendien, met 40 miljoen Bijbels verkocht in 2015 doet de bijbelmarkt het beter dan ooit. Het is dus geen verrassing dat de Bijbel in vele talen is vertaald vanuit de bijbelse talen Hebreeuws, Aramees en Grieks.

Sinds september 2016 is de volledige Bijbel vertaald in 636 talen, alleen het Nieuwe Testament in 1442 talen en Bijbelgedeelten of verhalen in 1145 andere talen. ((bron))

Studiebijbels zijn slechts enkele van de beschikbare versies van de Bijbel. Deze bijbels zijn ontworpen voor mensen die echte studenten van het woord willen worden. Ze bieden wetenschappelijk inzicht dat is ontworpen om de student te helpen een beter begrip en begrip van de originele teksten, context en betekenis te ontwikkelen. Ze brengen christenen voort die het woord der waarheid recht snijden.

afbeelding van een vrouw die een studiebijbel leest Een korte geschiedenis van studiebijbels

De allereerste studiebijbel heette de Genève Bijbel, geschreven in 1560 na Christus, en bevatte honderden schriftuurlijke verwijzingen en samenvattingen.

In 1908, Dr Frank C. Thompson publiceerde de Thompson Chain-Reference studiebijbel. Dr. Thompson geloofde dat de Bijbel op een eenvoudige, maar wetenschappelijke manier moet worden gepresenteerd. Hij zag de noodzaak in van een goed georganiseerde naslagbijbel die zowel voor de leek als voor een predikant van praktisch nut zou zijn.

Het begin van de jaren zeventig introduceerde een nieuw tijdperk van studiebijbels. Gebruikmakend van de RSV-vertaling, was de Harper Study Bible in 1970 de eerste Bijbel die een schat aan aanvullende informatie bevatte van een gerespecteerde conservatieve christelijke geleerde, Harold Lindsel.

Zeven jaar later werd de Ryrie Study Bible gepubliceerd. Het bevatte dezelfde kenmerken (inleidingen, verwijzingen en aantekeningen) als de Harper Study Bible, maar deze keer van de meest bekende dispensationalistische bijbelgeleerde van de twintigste eeuw, Charles C Ryrie.

In 1991, Dr Jack Hayford, die pastor was van Church on the Way in Van Nuys CA. , leidde een team van Pinkster- en Charismatische leiders bij het produceren van een studiebijbel gericht op degenen die deel uitmaken van Pinkster- en Charismatische kerken. Het resultaat was de Spirit-Filled Life Study Bible.

Een goede studiebijbel kiezen

Bij het zoeken naar de beste studiebijbel voor jou, zijn er enkele dingen waar je rekening mee moet houden. Ik kan je niet zomaar zeggen wat het beste is, omdat ik je niet ken en waar je bent op je reis met God. Ik weet ook niet aan welke Bijbelvertaling je de voorkeur geeft. Daarom volgen hier enkele handige tips om te overwegen bij het maken van deze keuze.

Het verschil tussen een goede studiebijbel en een gewone bijbel

Alle Bijbels hebben één ding gemeen. Ze bevatten het woord van God. Er zijn 39 boeken in de Oude Testament, en 27 boeken in de New Testament. Katholieke en sommige orthodoxe tradities omvatten andere boeken genaamd de apocriefen

Het verschil tussen een uitstekende studiebijbel en een gewone Bijbel is de extra studiehulp die een studiebijbel bevat. De studiebijbel zal structurele verschillen vertonen, afhankelijk van de hoeveelheid extra materiaal die erin wordt verschaft.

Ze zullen veel groter in omvang en inhoud zijn omdat er meer notities, referenties en afbeeldingen zullen zijn. Er zullen ook enkele verschillen zijn in de manier waarop de tekst is opgemaakt, waaronder tekst in één kolom versus tekst in twee kolommen, de lengte van de boekintroducties en overzichten of kaarten, en uitgebreidere studienotities in het midden van een tweekolomslay-out of onderaan een lay-out met één kolom.

Typische kenmerken van de beste studiebijbels

 • Aantekeningen die vaak verkeerd geïnterpreteerde geschriften, moeilijk te begrijpen passages en leerstellingen en theologie verklaren.
 • Foto's van kritieke historische ruïnes en archeologische artefacten uit de periode die samenvalt met de passage.
 • Contextuele informatie over de setting van de passage en de reden van de auteur om het boek te schrijven en zijn achtergrond.
 • Specifieke details over elk boek van de Bijbel in een inleiding.
 • Biografische informatie van de hoofdpersonen in elk boek.
 • Verschillende mogelijke interpretaties of betekenissen op basis van de definities van de oorspronkelijke taal.
 • Bijbels woordenboek en concordantie.
 • Historische kaarten van het Heilige Land.
 • Tijdlijnen voor elk boek van de Bijbel.
 • Devotionele Bijbelleesplannen
 • Echte persoonlijke toepassing van de passages die u aan het lezen bent.
 • Schriftuurlijke verwijzingen en parallellen met andere boeken van de Bijbel, die vaak het Nieuwe Testament en het Oude Testament met elkaar verbinden.

Het is ook heel gebruikelijk dat studiebijbels rond een thema of doel zijn gerangschikt. De Spirit-Filled Life Bible is bijvoorbeeld zo opgesteld om te laten zien hoe de Heilige Geest een essentieel onderdeel is van het leven van de hedendaagse gelovige. De Ryrie-studiebijbel laat zien hoe verlossing alleen door genade is en leert dispensationele theologie.

afbeelding van een bijbel Een goede bijbelvertaling kiezen

De Bijbel is niet in het Engels geschreven. Het was geschreven in het Hebreeuws, Grieks en een paar kleine gedeelten waren in het Aramees. Daarom is het essentieel om te begrijpen hoe Bijbels worden vertaald. U moet de doelen en methoden begrijpen die door de bijbelvertalers worden gebruikt, zodat u beter begrijpt waarom er verschillen zijn in vertalingen en waaraan u meer gewicht moet geven.

Er zijn ook verschillende manuscripten waaruit Bijbels zijn vertaald. De meeste bijbels krijgen hun oudtestamentische vertalingen van de Masoretische tekst. Het verschil komt met het Nieuwe Testament. De King James Version is vertaald uit de tekst Receptus die dateert uit de 10e tot 13e eeuw.

Latere moderne vertalingen ontlenen hun tekst aan een compilatie van twee manuscripten, de Codex Vaticanus en Codex Sinaïticus. Deze twee teksten dateren tussen 325 en 350 AD

De KJV en de NKJV zijn vertaald uit de Textus Receptus. Hoezeer ik ook van mijn NKJV-bijbel houd, ik begrijp waarom mensen een vertaling willen gebruiken die is gebaseerd op eerdere manuscripten. Het idee dat hoe dichter bij de originele documenten u uw vertaling kunt baseren, heeft veel geloofwaardigheid.

Verschillende soorten bijbelvertalingen

Er zijn tegenwoordig twee primaire methoden voor bijbelvertaling die worden gebruikt bij het vertalen van de Schriften uit de oorspronkelijke talen naar het Engels. Ze worden de formele equivalentiemethode genoemd, die soms de letterlijke methode wordt genoemd, en de dynamische equivalentiemethode, die soms de functionele methode wordt genoemd.

Elke methode heeft zijn sterke en zwakke punten, afhankelijk van wat je probeert te bereiken. Als u de nauwkeurigheid van directe betekenissen van woorden zoekt, dan is de letterlijke methode het beste. Als je de nauwkeurigheid zoekt van de gedachte die de schrijver probeert over te brengen, dan is de dynamische methode beter.

afbeelding van een stapel bijbelstudieboeken Woord-voor-woordvertaling – Formele gelijkwaardigheid

Als je veel woordstudie wilt doen en je wilt verdiepen in de individuele betekenis van woorden, dan is deze methode het beste voor jou. Populaire versies die deze methode gebruiken zijn de KJV, NKJV, RSV, NASB en de ESV.

Gedachte voor gedachte vertaling – dynamische equivalentie

Als je doel voor het bestuderen van de Bijbel is om te begrijpen wat de oorspronkelijke auteurs probeerden over te brengen, dan zou deze methode de beste voor jou zijn. In plaats van zich te concentreren op de afzonderlijke woorden, concentreerden de vertalers zich op de gedachten van de auteur. Populaire vertalingen die deze methode gebruiken zijn de NIV, NLT, CEB en de NCV.

Vertalingen parafraseren

Een parafrase is geen vertaling. Ik zou het gebruik van een parafrase als studiebijbel ten zeerste afraden. De Schriften zijn geparafraseerd vanuit het gezichtspunt van de bijbelgeleerde. Twee populaire parafraseversies van de Bijbel zijn The Living Bible en The Message.

De 10 beste bijbelvertalingen in de Verenigde Staten

 1. Nieuwe internationale versie (NIV)
 2. King James Version (KJV)
 3. Nieuwe King James-versie (NKJV)
 4. New Living Translation (NLT)
 5. Engelse standaardversie (ESV)
 6. Holman christelijke standaardbijbel (HCSB)
 7. Common English Bible (CEB)
 8. Reina Valera 1960
 9. Nieuwe Amerikaanse Standaard (NAS)
 10. Nieuwe internationale Reader's Version (NIRV)

Hoe een studiebijbel te gebruiken?

Er zijn veel manieren om een ​​studiebijbel te gebruiken. Ik raad je aan om te experimenteren met wat voor jou werkt. U kunt passages markeren met een Bijbelmarkeerstift. U kunt plaknotities gebruiken. U kunt een Bijbels dagboek gebruiken om met uw studie mee te gaan.

Ik raad je aan om aandacht te besteden aan de kruisverwijzingen. Deze zullen je helpen te begrijpen hoe de Bijbel allemaal met elkaar verbonden is. Ik stel ook voor dat je aandacht besteedt aan de historische en culturele achtergrondsecties voor elk boek. Er zijn veel fouten gemaakt in de interpretatie van de Bijbel omdat mensen de culturele context van de dag niet begrijpen.
Hier is een uitstekende video van een gemiddelde christelijke dame die laat zien hoe ze haar studiebijbel gebruikt.

Beste studiebijbelaanbevelingen

De beste studiebijbel voor zuidelijke baptisten en andere niet-charismatische christenen

De Ryrie-studiebijbel

Ik heb een voorliefde in mijn hart voor de Ryrie Study Bible. Het was de eerste studiebijbel die ik ooit had. Het werd mij gegeven door de ouders van een meisje dat ik op de middelbare school ontmoette en die een belangrijke rol speelde bij het leiden van mij naar de Heer.

De Ryrie Study Bible is een geweldige Bijbel voor degenen die meer conservatieve of traditionele evangelische kerken willen bezoeken. De focus op dispensationele theologie is geliefd bij Southern Baptists, Presbyterianen en die niet-confessionele niet-charismatische kerken.
Het doet prachtig werk door het verlossingsplan uit te leggen en de voordelen van gered worden, inclusief de zekerheid van de gelovige in Christus.

Hier is iets meer over de Ryrie Study Bible.

$ 17.93
$100.00
op voorraad
25 gebruikt van $ 17.93
Amazon.com
Laatst bijgewerkt op november 29, 2022 12: 35 am

Geliefde favoriete studiebijbel van baptisten en niet-charismatici.

Kenmerken

 • Een samenvatting van de bijbelse leer.
 • Archeologie van de Bijbel.
 • Overzicht kerkgeschiedenis.
 • Kaarten, grafieken, tijdlijnen en diagrammen.
 • Actuele index en kruisverwijzingen.
 • Uitgebreide overeenstemming.
 • Gedetailleerde inleidingen bij elk boek.

De beste studiebijbel voor beginners

De Life Application Study Bible

De Life Application Study Bible kwam uit nadat ik al een volwassen gelovige in Christus was en actief in de bediening. Ik heb het in de loop der jaren echter aan veel middelbare scholieren en studenten aanbevolen, samen met nieuwe gelovigen en degenen die net beginnen te leren hoe ze het christelijke leven moeten leiden.

Ik raad het nog steeds aan voor veel studenten en nieuwe gelovigen. Het is verreweg de beste studiebijbel voor degenen die willen leren hoe ze de Bijbel in hun dagelijks leven kunnen toepassen.

Als u een nieuwe gelovige bent, of net begint te leren leven als een christen, of misschien bent u op zoek naar een uitstekende studiebijbel voor een nieuwe christen, dan is dit de bijbel die u moet hebben.

Luister naar deze jongedame die uitlegt waarom ze zo dol is op haar Life Application Study Bible.

NIV, Life Application Study Bible, derde editie, persoonlijke grootte, rode lettereditie

Ontdek hoe u de Bijbel vandaag op uw leven kunt toepassen

Beoordeeld als de beste Bijbel voor studenten en nieuwe gelovigen in Christus.

Kenmerken

 • 10,000 toepassingsnotities.
 • Meer dan 100 biografieën van bijbelse karakters.
 • Grafieken en tijdlijnen.
 • Bijbelse overeenstemming.
 • Vers voor vers commentaar.
 • Meer dan 23,000 kruisverwijzingen.
 • Uitgebreide introducties bij elk boek.

De beste studiebijbel voor nieuwe voorgangers en bijbelleraren

De Thompson Chain-Reference Studiebijbel

Ik kwam voor het eerst in aanraking met de Thompson Chain-Reference Study Bible toen ik begon met de Bijbelschool. Ik ging naar de kerk waar mijn oom predikant was terwijl ik naar de Bijbelschool ging. Hij had een dierbare oude gepensioneerde predikant in zijn gemeente, broeder Garman genaamd. Broeder Garman was dol op zijn Thompson Chain Reference Study Bible. Het was de enige Bijbel die hij ooit bezat.

De Thompson Chain-Reference Study Bible is sinds 1908 een favoriet van predikanten. Het systeem van kettingverwijzingen heeft predikanten over de hele wereld geleerd hoe ze de overheersende thema's van de Bijbel kunnen begrijpen.

Met de Thompson Chain Reference Study Bible krijgt u niet alleen een stukje geschiedenis, maar krijgt u ook de tool om te leren hoe u de Bijbel kunt bestuderen zoals de oudgedienden deden. Bovendien is dat geen slecht idee. Ze hielden vast aan de waarheden die door de eeuwen heen waren doorgegeven.

Luister naar de opwinding van deze kerel wanneer hij zijn Thompson Chain Reference Study Bible krijgt.

KJV, Thompson Chain-Reference Bible, handig formaat, rode letter

Een eenvoudig te leren, gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor diepgaande bijbelstudie

Al meer dan een eeuw gebruikt door predikanten. Het is een van de onmisbare bijbels voor predikanten.

Kenmerken

 • Alfabetische Index.
 • Numerieke index van Bijbelse onderwerpen.
 • Bijbel leesplan.
 • Geschetste studies van de Bijbel.
 • Bijbelse karakterstudies.
 • Bijbelharmonieën en geïllustreerde studies.
 • Grote overeenstemming.
 • Kaarten in kleur

De beste nieuwe studiebijbel

De Culturele Achtergronden Studiebijbel

Ik heb The Cultural Backgrounds Study Bible toegevoegd om de eenvoudige reden dat het de unieke en nuttige studiebijbel is die in een lange tijd wordt uitgebracht. Met solide theologen zoals NT Wright die de Bijbel onderschrijven en met alle hulp die het begrijpen van de context is, in een bijbelstudie; deze Bijbel moest worden genoemd.

Een van de dingen die me hebben geholpen om de Schriften te onderwijzen, is weten wat er in de context van de toehoorders werd gezegd. Wat hoorden ze toen het werd gezegd.

De Culturele Achtergronden Studiebijbel is een uitstekende aanwinst voor de serieuze student van het Woord van God. Het is misschien niet de beste studiebijbel als je je eerste studiebijbel koopt, maar je zou moeten overwegen om hem aan te schaffen omdat je je studiebijbelbibliotheek uitbreidt.

Hier is iets meer over de Culturele Achtergronden Studiebijbel.

NRSV, Culturele achtergronden Study Bible, Comfort Print: De oude wereld van de Schrift tot leven brengen

Ontdek nieuwe dimensies van inzicht met een rondleiding achter de schermen door de antieke wereld

De beste nieuwe studiebijbel op de markt om je te helpen de context te begrijpen van wat er in de Bijbel staat.

Kenmerken

 • Deskundig inzicht in de cultuur, gebruiken en geschriften van bijbelse tijden.
 • Vers voor vers studie aantekeningen.
 • Belangrijke termen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament uitgelegd.
 • Meer dan 300 diepgaande artikelen.
 • 375 kleurenfoto's, afbeeldingen en illustraties.
 • Kruisverwijzingen, concordantie en indexen.

Conclusie

Ik hoop dat deze lijst met studiebijbels je heeft geholpen te beslissen welke het beste bij je past. Er zijn veel uitstekende studiebijbels op de markt, maar dit zijn enkele van de beste en meest geliefde die er zijn.

Als ik uw favoriet niet heb opgenomen, wees dan niet beledigd. Ik weet zeker dat die van jou ook goed is. Dit zijn slechts de beste die ik tijdens mijn leven en reis met Jezus heb gevonden.

God zegene u op uw reis om alles te ontdekken wat God voor u heeft in de Schriften.

Scroll naar boven