Ongelooflijke citaten van John Wesley die je geloof zullen doen ontbranden

Verspreid de liefde

John Wesley was een christelijke theoloog en oprichter van de methodistische beweging. Hij werd geboren in 1703 en stierf in 1791. Hij schreef veel hymnes en preken, en zijn leringen zijn nog steeds invloedrijk onder christenen vandaag.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

Hij was een Engelse predikant. Hij was een leider in de First Great Awakening en schreef uitgebreid over theologie, christelijke praktijk en sociale kwesties. Hier zijn enkele van zijn beste citaten:

Ongelooflijke citaten van John Wesley die je geloof zullen doen ontbranden

John Wesley Citaten

John Wesley was een anglicaanse predikant en theoloog die samen met zijn broer Charles Wesley de Methodistenbeweging hielp oprichten. Hij staat bekend om zijn vele citaten over verschillende onderwerpen, waaronder de Bijbel, geld, liefde, heiligheid en geven.

Zijn bekendste quote is deze.

“Doe al het goede dat je kunt,
Met alle middelen die je kunt,
Op alle mogelijke manieren,
Op alle plaatsen waar je kunt,
Op alle momenten dat je kunt,
Aan alle mensen die je kunt,
Zo lang als je kunt.”

John Wesley

John Wesley Citaten Over De Bijbel

Mijn grond is de Bijbel. Ja, ik ben een bijbelfanaat. Ik volg het in alle dingen, zowel groot als klein.

John Wesley

Ik wil de hele Christus voor mijn Heiland, de hele Bijbel voor mijn boek, de hele kerk voor mijn gemeenschap en de hele wereld voor mijn zendingsveld.

John Wesley

De Bijbel weet niets van eenzame religie.

John Wesley

De Bijbel moet de uitvinding zijn van goede mensen of engelen, slechte mensen of duivels, of van God. Het kon niet de uitvinding zijn van goede mensen of engelen, want ze wilden of konden geen boek maken, en leugens vertellen terwijl ze het schreven, terwijl ze zeiden: 'Zo zegt de Heer', terwijl het hun eigen uitvinding was. Het kan niet de uitvinding zijn van slechte mensen of duivels, want ze zouden geen boek maken dat alle plichten oplegt, alle zonde verbiedt en hun ziel voor eeuwig tot de hel veroordeelt. Daarom trek ik deze conclusie, dat de Bijbel moet worden gegeven door goddelijke inspiratie.

John Wesley

Nee, als er fouten in de Bijbel staan, kunnen het er net zo goed duizend zijn. Als er één onwaarheid in dat boek staat, dan komt die niet van de God van de waarheid

John Wesley

John Wesley Citaten Over Geld

“Weet je niet dat God je dat geld heeft toevertrouwd (alles boven wat nodig is voor het kopen van benodigdheden voor je gezin) om de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, de vreemdeling, de weduwe, de wezen te helpen; en inderdaad, voor zover het zal gaan, om de behoeften van de hele mensheid te lenigen? Hoe kun je, hoe durf je, de Heer te bedriegen, door het op een ander doel toe te passen?”

John Wesley

"Niet, hoeveel van mijn geld zal ik aan God geven, maar hoeveel van Gods geld zal ik voor mezelf houden?"

John Wesley

"Schrijf de fouten van de menselijke natuur niet aan geld toe."

John Wesley

John Wesley Citaten Over Liefde

“Pas op dat je niet wordt opgeslokt door boeken! Een ons liefde is een pond kennis waard.”

John Wesley

"Hoewel we niet hetzelfde kunnen denken, mogen we toch niet hetzelfde liefhebben? Mogen we niet één van hart zijn, hoewel we niet één mening hebben? Zonder enige twijfel kunnen we. Hierin mogen alle kinderen van God zich verenigen, ondanks deze kleinere verschillen.”

John Wesley

“Mogen we allemaal zo ervaren wat het is om niet bijna alleen, maar helemaal christen te zijn! Vrijelijk gerechtvaardigd worden door zijn genade, door de verlossing die in Jezus is, wetende dat we vrede met God hebben door Jezus Christus, ons verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God, en de liefde van God uitgestort hebben in onze harten door de Heilige Geest, gegeven voor ons!”

John Wesley

"Degenen zonder genoeg liefde ervaren woede, maar liefde verdrijft woede."

John Wesley

"Q. 7. Wat zijn de vruchten of eigenschappen van deze liefde? 'EEN. St. Paul informeert ons in het algemeen: "Liefde is lankmoedigheid." Het lijdt onder alle zwakheden van de kinderen van God, alle goddeloosheid van de kinderen van de wereld; en dat niet voor een korte tijd, maar zo lang als het God behaagt. Al met al ziet het de hand van God en onderwerpt het zich er gewillig aan. Ondertussen is het 'vriendelijk'. Al met al lijdt het, het is zacht, mild, teder, goedaardig. "Liefde benijdt niet"; het sluit elke vorm en mate van afgunst uit het hart uit. "Liefde handelt niet overhaast", op een gewelddadige, koppige manier; noch een overhaast of streng oordeel vellen. Het "gedraagt ​​zich niet fatsoenlijk"; is niet onbeleefd, handelt niet uit karakter. "Zoekt niet haar eigen" gemak, plezier, eer of winst. “Is niet geprovoceerd”; verdrijft alle woede uit het hart. "Denkt geen kwaad"; drijft alle jaloezie, achterdocht en bereidheid om het kwaad te geloven uit. „Verblijdt zich niet in ongerechtigheid”; ja, weent om de zonde of dwaasheid van zijn bitterste vijanden. "Maar verheugt zich in de waarheid"; in de heiligheid en het geluk van elk mensenkind. 'Liefde bedekt alle dingen', spreekt van niemand kwaad; "gelooft alle dingen" die in het voordeel zijn van het karakter van een ander. Het "hoopt alle dingen", wat ook de fouten kan verzachten die niet kunnen worden ontkend; en het "verdraagt ​​alle dingen" die God kan toestaan, of die mensen en duivels kunnen aandoen. Dit is de "wet van Christus, de volmaakte wet, de wet van vrijheid." 'En dit onderscheid tussen de “wet van het geloof” (of liefde) en “de wet van de werken” is noch een subtiel, noch een onnodig onderscheid. Het is duidelijk, gemakkelijk en begrijpelijk voor iedereen. En het is absoluut noodzakelijk om duizend twijfels en angsten te voorkomen, zelfs bij degenen die in liefde wandelen.”

John Wesley

Citaten van John Wesley over heiligheid

"Wat de ene generatie tolereert, zal de volgende generatie omarmen."

John Wesley

"Steek jezelf in vuur en vlam met passie en mensen zullen van mijlenver komen om je te zien branden."

John Wesley

“Geef mij honderd predikers die niets anders vrezen dan zonde, en niets anders verlangen dan God, en het kan me geen moer schelen of het geestelijken of leken zijn; alleen zo iemand zal de poorten van de hel doen schudden en het koninkrijk der hemelen op aarde vestigen.”

John Wesley

“Ondeugd verliest zijn karakter niet door modieus te worden.”

John Wesley

"Ik blijf dromen en bidden over een heropleving van heiligheid in onze tijd die voortgaat in missie en een authentieke gemeenschap creëert waarin elke persoon kan worden losgelaten door de bekrachtiging van de Geest om Gods scheppingsintenties te vervullen."

John Wesley

John Wesley Citaten over geven

"Verdien alles wat je kunt, geef alles wat je kunt, spaar alles wat je kunt"

John Wesley

“Als een man christen wordt, wordt hij ijverig, betrouwbaar en welvarend. Nu, als die man, wanneer hij alles krijgt wat hij kan en alles redt wat hij kan, niet alles geeft wat hij kan, dan heb ik meer hoop voor Judas Iskariot dan voor die man!”

John Wesley

Conclusie

Kortom, John Wesley was een groot denker, theoloog, predikant en predikant die veel te zeggen had over het leven en de wereld om ons heen. Hoewel zijn citaten misschien eenvoudig lijken, zitten ze vol wijsheid en waarheid die ons kunnen helpen een beter leven te leiden. Dus de volgende keer dat je je down voelt of advies nodig hebt, waarom wend je je dan niet tot John Wesley voor begeleiding?

John Wesley

Meer citaten

Swindoll's ultieme boek met illustraties en citaten met meer dan 1,500 manieren om uw boodschap effectief naar huis te sturen
Swindoll's ultieme boek met illustraties en citaten: meer dan 1,500 manieren om uw boodschap effectief over te brengen

Billy Graham tussen aanhalingstekens
Billy Graham in Citaten

Scroll naar boven