7 Bijbelteksten voor alcoholverslaving

Verspreid de liefde

Als jij of iemand die je kent worstelt met een alcoholverslaving, weet dan dat je niet de enige bent. Miljoenen mensen lijden aan deze verslaving, maar er is hoop. De Bijbel biedt veel verzen die mensen die met een verslaving worstelen, kunnen troosten en bemoedigen. Hier zijn vijf van de krachtigste Bijbelverzen voor alcoholverslaving.

Viral Believer wordt door lezers ondersteund. We kunnen een kleine vergoeding verdienen met producten die we u gratis aanbevelen. MEER WETEN

bijbelverzen voor alcoholverslaving aanbevolen afbeelding

Nuttige bijbelverzen voor alcoholverslaving

1 Corinthians 10: 13

Geen verleiding heeft u overvallen, behalve wat de mens gewoon is; maar God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven uw vermogen, maar met de verzoeking zal ook de weg naar ontsnapping vinden, zodat u het kunt verdragen.

1 Corinthians 10: 13

De Bijbel vertelt ons dat we verleidingen zullen doorstaan, maar we kunnen ze overwinnen omdat God ons de kracht geeft om dat te doen. Verleidingen horen bij het leven, maar we hoeven er niet aan toe te geven. Met Gods hulp kunnen we onze verslavingen weerstaan ​​en een leven leiden dat Hem behaagt.

1 Corinthians 6: 12

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen helpen niet. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal door niemand onder de macht worden gebracht.

1 Corinthians 6: 12

Als christenen zijn we geroepen om te leven volgens een hogere standaard dan de wereld om ons heen. We zijn geroepen om onze naaste lief te hebben en anderen aan te doen zoals we zouden willen dat ze ons aandoen. Maar soms kan het moeilijk zijn om te weten wat echt nuttig is en wat niet.

Paulus zegt ons dat alle dingen voor ons geoorloofd kunnen zijn, maar niet alle dingen zijn nuttig. Met andere woorden, alleen omdat iets legaal is, wil nog niet zeggen dat het nuttig of verstandig is. Dat we iets kunnen, betekent niet dat we het ook moeten doen. Alleen omdat de overheid iets legaal heeft gemaakt, wil nog niet zeggen dat het iets goeds voor ons is.

James 5: 15

En het gebed des geloofs zal de zieke redden, en de Heer zal hem doen opstaan. En als hij zonden heeft begaan, zal hij vergeven worden.

James 5: 15

Als het gaat om ziekte en kwaal, is er niets krachtiger dan geloof. En het gebed des geloofs zal de zieke redden, en de Heer zal hem doen opstaan. En als hij zonden heeft begaan, zal hij vergeven worden. Dit is een belofte die God ons doet in Zijn Woord, waar we ons aan kunnen vasthouden als we met een verslaving te maken krijgen.

Wat we ook doormaken, we kunnen altijd tot God bidden. Hij is er altijd voor ons en wil ons helpen genezen. Als we bidden om genezing, vragen we God om namens ons tussenbeide te komen. Hij heeft de macht om ons volledig te genezen en ons weer heel te maken.

Alles wat we nodig hebben is vertrouwen. We moeten geloven dat God ons kan en zal genezen als we Hem daarom vragen.

Romantiek 5: 3-5

En niet alleen dat, maar we roemen ook in beproevingen, wetende dat verdrukking volharding voortbrengt; 4 en doorzettingsvermogen, karakter; en karakter, hoop. 5 Nu stelt de hoop niet teleur, want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is.

Romantiek 5: 3-5

Als het gaat om het omgaan met beproevingen, kunnen we troost putten uit het feit dat ze volharding voortbrengen. En niet alleen dat, beproevingen helpen ook om karakter op te bouwen. We moeten hierin roemen omdat het uiteindelijk tot hoop leidt.

Hoop is iets dat ons in moeilijke tijden ondersteunt, en het is wat ons helpt om het licht aan het einde van de tunnel te zien. Beproevingen kunnen worden gezien als een noodzakelijk kwaad omdat ze ons helpen om als individu te groeien en onze verslavingen te overwinnen. Ze maken ons sterker en veerkrachtiger.

Zonder beproevingen zouden we nooit leren door te zetten of karakter te ontwikkelen. Dus, ook al zijn ze misschien moeilijk om door te gaan, we moeten niet vergeten dat ze uiteindelijk voor ons eigen bestwil zijn.

Jeremia 17: 14

Genees mij, o Heer, en ik zal genezen zijn;
Red mij, en ik zal gered worden,
Want U bent mijn lof.

Jeremia 17: 14

De kracht van gebed wordt vaak onderschat. Maar zoals het oude gezegde luidt: "Gebed verandert dingen." En nergens is dat meer waar dan wanneer we tot God roepen om genezing. 

Of we nu te maken hebben met fysieke, emotionele of mentale gezondheidsproblemen, God is altijd bereid en in staat om ons te genezen. Het enige wat we hoeven te doen is vragen. 

Dus als je vandaag genezing nodig hebt voor alcoholisme, aarzel dan niet om contact op te nemen met Degene die het meest van je houdt en precies weet wat je nodig hebt. Zeg gewoon: "Genees mij, o Heer, en ik zal genezen worden; Red mij, en ik zal gered worden, want U bent mijn lof.

Matthew 11: 28-29

Kom tot Mij, jullie allen die zwoegen en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven. 29 Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel.

Matthew 11: 28-29

Dit is een belofte van Jezus Christus zelf dat als we tot hem komen en bereid zijn om van hem te leren, hij ons rust zal geven. Dit betekent niet alleen fysieke rust, maar ook spirituele en emotionele rust.

We hebben allemaal lasten die we elke dag met ons meedragen, maar als we tot Christus komen en om zijn hulp vragen, zal hij de last verlichten. Dus als je je belast voelt door de problemen van deze wereld, kom dan tot Christus en laat Hem je de rust geven die je zo hard nodig hebt. De rust die Hij brengt is beter dan de verdoving die alcohol brengt.

James 1: 12

Gezegend is de man die verleiding verdraagt; want wanneer hij is goedgekeurd, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heer heeft beloofd aan degenen die Hem liefhebben.

James 1: 12

Wanneer we in ons leven met moeilijkheden en beproevingen worden geconfronteerd, kan het moeilijk zijn om het licht aan het einde van de tunnel te zien. We zullen echter enorm worden beloond als we deze moeilijke tijden volharden en doorstaan. De kroon des levens wordt beloofd aan hen die de Heer liefhebben en dienen, en het is een beloning die het zeker waard is om naar te streven.

Dus de volgende keer dat je in de verleiding komt of op de proef wordt gesteld om weer te drinken, onthoud dan dat er een grotere prijs op je wacht als je het nog even volhoudt.

Kortom, als jij of iemand die je kent worstelt met een alcoholverslaving, weet dan dat je niet de enige bent. Neem contact op met een vriend in de kerk, een familielid of een geestelijk lid voor hulp en ondersteuning. Er is hoop op herstel.

Een opmerking voor degenen die een alcoholverslaving proberen te overwinnen

bijbelverzen over alcoholverslaving afbeelding

In mijn 40 jaar ervaring als predikant raken de meeste alcoholisten verslaafd omdat ze proberen hun pijn te beheersen.

Geef die controle aan Jezus.

Johannes 8:36 zegt: “Daarom, als de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn.

Boeken over herstel

Hoop op genezing van kerkwonden
Hoop op genezing van kerkwonden

Genezing van gebrokenheid
Genezing van gebrokenheid

vier herstel 365 dagelijkse devotionele genezing van pijn, gewoonten en ophangen
Vier Recovery 365 Daily Devotional: genezing van pijn, gewoontes en vastlopers

Scroll naar boven